Projekt „Město Dobříš – 1. základní škola Dobříš – stavební úpravy, nástavba a přístavba“ se dostal do fináleMěsto Dobříš podalo v polovině května na odbor výstavby a životního prostředí žádost o vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu. Stavební úřad provedl dne 7. června závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání a vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. Projekt č. 298D213000078, který řeší navýšení kapacity o 50 žáků, zahrnuje nástavbu s učebnami, přístavbu šaten, úpravu varny a dalších souvisejících prostor budovy, mj. sociální zařízení, bezbariérový přístup v podobě schodišťové rampy a výtahu. Závazný termín ukončení realizace projektu, 30. 4. 2018, stanovený poskytovatelem dotace – Ministerstvem financí, byl splněn. Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu je stanoven na 31. 10. 2018. Město Dobříš děkuje všem zúčastněným za trpělivost při realizaci a školákům přeje jenom samé jedničky.

Ing. Eva Hladíková

Reklama

Předchozí článekInformace pro občany – uzavření přepážek registru řidičů MÚ Dobříš
Další článekBěh města Dobříše bude letos již v září