Proč opozice neříká o odpadech pravdu?Na webu dobrisskoaktualne.cz jsem si přečetl článek „A co říkáte Manuálu k Motivačnímu a evidenčnímu systému (MESOH) Vy?“ podepsaný opozičními zastupiteli města Dobříš. Dozvěděl jsem se tam, že opoziční zastupitelé se v budoucnu chystají představit „jednoduchý systém nakládání s odpady (…), který připravil opoziční zastupitel Tomáš Helebrant“.

Autoři článku však čtenářům zatajili, že Tomáš Helebrant předložil návrh systému svozu a třídění odpadu již na červnovém zastupitelstvu a zaslal jej k posouzení členům dobříšské komise pro životní prostředí a ekologii. K jeho návrhu se písemně vyjádřil člen komise
Jaroslav Bláha, jednatel firmy Dokas Jan Marek, člen Rady odpadového hospodářství při Ministerstvu životního prostředí Ivo Kropáček, zastupitel Miroslav Sochor a vedoucí firmy ISNO IT, s.r.o., Radek Staňka. Nakonec byl návrh podrobně diskutován (a porovnán se systémem MESOH) na jednání komise dne 15. 7. 2019.

Jednání se zúčastnili také dva členové opozice – Tomáš Helebrant a Jan Procházka. Zápis z jednání má 15 stran a je k dispozici na webu města.

Proč o těchto skutečnostech opozice mlčí, a naopak tvrdí, že „nic bližšího jsme se od vedení města od kulatého stolu (…) nedozvěděli“? Proč mlčí o tom, že koalice s ní o odpadech otevřeně a intenzivně komunikuje? Proč opozice mlčí o tom, že koalice přistoupila k opoziční kritice systému MESOH a k opozičnímu protinávrhu zodpovědně, věnovala mu velké množství času a energie, a mimo jiné zajistila vyjádření od člena ministerské rady?

Daniel Konopáč

Reklama