Proč jsem podpořil MESOHNa jednání zastupitelstva 12. září 2019 jsem MESOH podpořil a tady chci vysvětlit, co mě k tomu vedlo. Hlavní důvody byly čtyři:

1. V Dobříši se moc netřídí.
2. Se systémem MESOH si kupujeme cenné zkušenosti.
3. Spolupráce s Dokasem nefunguje efektivně.
4. Systém bude umožňovat anonymní svoz.

K systému se řada lidí vyjadřuje ve stylu: „Již dávno třídím a víc to nejde.“ Pojďme se ale podívat na čísla.

Ve sběru směsného odpadu jsme mírně nad průměrem, v plastu jsme výrazně pozadu, v papíru jsme kolem průměru. Přeci se ale nespokojíme s tím, že jsme průměrní. Nejde jen o planetu a dobrý pocit. Za 5–10 let budou zakázané skládky a s tím bude spojený několikanásobný nárůst poplatků za likvidaci směsného komunálního odpadu. A na květnovém setkání sám pan starosta z Jílového uvedl, jak se zavedením MESOHu sám překvapeně zjistil, o kolik on sám začal třídit lépe.

Ke druhému bodu. Slyšel jsem řadu návrhů, jak by se sběr a svoz odpadu mohl dělat jinak. My ale nehledáme změnu, my hledáme zlepšení. Firma za systémem MESOH odhaduje na základě zkušeností z jiných obcí, že bychom se mohli v objemu SKO dostat až o 30 % níže. To nám žádný jiný návrh nedokáže věrohodně nabídnout.

Řada měst vyčleňuje svoje technické služby do samostatné společnosti, aby fungovaly efektivněji. V Dobříši je bohužel spolupráce mezi městem a Dokasem přehlídkou neefektivity. Pokud jde o svoz a zpracování odpadu, město proplácí faktury a má minimální možnost kontroly. Systém MESOH zvýší transparentnost, a pokud bude následně na Dokas přenesena část zodpovědnosti za efektivitu celého systému, je to krok na cestě správným směrem.

Některé připomínky k MESOHu se týkaly odpadového dotazníku a práce s osobními údaji. Někomu nevadí data poskytnout, jiní to považují za zásah do soukromí. Proto bude doplněna varianta svozu s anonymním čárovým kódem. Ti, kdo se pro ni rozhodnou, mohou využívat stejné služby svozu jako ostatní. Systém pro ně bude dražší, protože nebudou čerpat slevy, ale i tak jsem rád, že můžeme tuto variantu nabídnout.

Mgr. Adam Böhm, zastupitel

Reklama

Předchozí článek„Vybarvi si svoji MASku“ mělo úspěch
Další článekKnihovna v říjnu: dílna, divadlo, kino, Bojajár, čajovna, kavárna…