Představujeme vám Městský úřad Dobříš – oddělení administrativně právníMilí čtenáři Dobříšských listů, jsme na konci našeho desetidílného seriálu, ve kterém jsme vám představovali práci jednotlivých odborů a oddělení Městského úřadu v Dobříši. V listopadových Dobříšských listech vám představujeme práci oddělení administrativně právního.

Na oddělení působí celkem 3 zaměstnankyně. Současný název (dříve odbor kancelář města) již lépe vystihuje jeho pracovní náplň. Od roku 2012 je vedoucí tohoto oddělení Mgr. Bc. Martina Hrdličková.
Oddělení se zabývá zejména činnostmi právními, majetkoprávními, administrativní správou bytového hospodářství, nebytových prostor a pozemkového fondu města, dále administrativou v rámci schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města. Jedná se především z velké většiny o činnosti samosprávné (koupě, prodeje, pronájmy, výpůjčky movitých a nemovitých věcí, věcná břemena, správu pohledávek města atd.), nicméně oddělení vykonává i činnosti spojené s výkonem státní správy (např. legalizace, vidimace a autorizovaná konverze, poskytování informací dle zvláštního právního předpisu aj.). Oddělení poskytuje servisní činnosti napříč celým úřadem ostatním odborům a oddělením, dále příspěvkovým organizacím města a městským společnostem, ale i ostatním obcím v regionu Dobříšska.
Vedoucí oddělení poskytuje městu zejména právní službu, právní zastoupení před soudy a správními orgány, právní stanoviska, legislativní činnost, vypořádání majetkových vztahů, vymáhání pohledávek a další administrativní činnosti.

Paní Ivana Klánová zajišťuje mimo jiné evidenci smluv, agendy schůzí rady města, zasedání zastupitelstva města a výborů zastupitelstva a s tím související administrativní činnosti. Působí také jako zapisovatelka zápisů ze zasedání zastupitelstva města.

Paní Stanislava Skalická se zabývá zejména agendou správy bytového hospodářství. V rámci této agendy vykonává převážně administrativní činnosti (zejména roční vyúčtování, předpisy záloh a nájemného, kontrolu úhrad aj.).
Co je na práci v administrativně právním oddělení městského úřadu nejzajímavější, prozrazuje jeho vedoucí: „Z mého úhlu pohledu je nejzajímavější různorodost a pestrost činností a jedinečnost nacházení řešení.“

Kancelář administrativně právního oddělení najdete přímo v přízemí budovy radnice na adrese Mírové náměstí čp. 119.

Naším seriálem o Městském úřadu v Dobříši jsme se vám snažili přiblížit práci jednotlivých odborů a oddělení. Věříme, že jsme vám tak pomohli se třeba i zorientovat v chodu celého úřadu a zařadit si některé tváře, které možná běžně potkáváte, když jdete po ulici města. Hlavním úkolem však bylo představit vám úředníky jako lidi, kteří stejně jako většina z vás chodí do práce, kterou mají rádi a která je někdy méně a jindy více náročná.
Bohužel, ne vždy, i když by si to jistě přáli, mohou zaměstnanci městského úřadu splnit všechna vaše přání a požadavky. Mohou jednat pouze v rámci svých možností omezených legislativními předpisy. Jednejme proto všichni slušně, klidně, s ohleduplností i pochopením a neočekávejme toto chování pouze od zaměstnanců úřadu.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekStrážníci Městské policie Dobříš ve spolupráci s…
Další článekMěla jsem krásný život. Nemám žádnou špatnou vzpomínku, říká jedna z nejstarších obyvatelek Dobříše