Povinné označování psů mikročipem od 1. ledna 2020

Zdroj foto: Pixabay


Od 1. ledna 2020 se musí psi na území ČR povinně označovat mikročipem. Toto nařízení vstupuje v platnost na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. Státní veterinární správa zpracovala v souvislosti s „povinným čipováním“ psů odpovědi na nejčastější otázky. Najdete je na www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/.

Na koho se povinné označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území ČR označený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011.

Jak na to v Dobříši?

Ten, kdo dosud nemá psa očipovaného (nemá ho označeného elektronickým čipem) a chce tak učinit před 1. lednem 2020, má do konce tohoto roku šanci získat slevu na místním poplatku za psa nebo od něj být zcela osvobozen. Pro názornost připojujeme přehledovou tabulku:

poplatníkza prvního označeného psaza každého dalšího označeného psa
poplatník, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu
zcela osvobozen na 1 rokzcela osvobozen na 1 rok
poplatník, který chová psa/psy v obytných domech s počtem více než 4 byty
sleva 500 Kč na 1 roksleva 300 Kč po dobu 2 let
poplatník – fyzická osoba (rod. domy)
zcela osvobozen na 1 roksleva 300 Kč po dobu 2 let
poplatník – právnická osoba
sleva 500 Kč na 1 roksleva 300 Kč po dobu 2 let

Ten, kdo do konce roku ohlásí, že má nově očipovaného svého psa (povinnost chovatele psa na území města Dobříše oznámit očipování psa je stanovena do 30 dnů ode dne trvalého poznačení psa), získá výše uvedenou slevu, která se mu projeví při hrazení poplatku v roce 2020. Oznámení se hlásí Městskému úřadu Dobříš.

Případné bližší informace sdělí paní Kateřina Vodrážková, e-mail: vodrazkova@mestodobris.cz; tel.: 318 533 345.

Reklama

Předchozí článekCo patří do popelnice aneb Kam s tím?
Další článekDobříšsko na starých pohlednicích