PoděkováníPřestože není obvyklé v tisku veřejně děkovat za odvedenou práci, vzhledem k odchodu kolegyně a manažerky Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska paní Ing. Petry Křivonoskové na rodičovskou dovolenou cítím potřebu tak učinit.

Toto poděkování píši sice svým jménem, ale věřím, že by se ke mně přidali i mnozí další aktéři dění v našem regionu. Jsem velmi vděčná za naše setkání a dva roky společné práce, za nekonečnou trpělivost, ochotu a naprostou spolehlivost.

Obzvlášť pyšná jsem na to, jak se nám podařilo zvládnout implementaci nařízení GDPR v obcích našeho regionu. I přes všechna varování, že takový objem práce nemůžeme ve dvou osobách kvalitně zajistit, jsme s touto problematikou pomohly 23 členským obcím. Mnohahodinové přesčasy a pracovní víkendy však byly odměněny spokojeností na straně obcí a již několikrát i oceněním ze strany ÚOOÚ a Svazu měst a obcí ČR. Nejenže naši práci prezentuje jakožto vzorovou, ale zároveň si také velmi považuje toho, že se podařilo vytvořit tak důvěrný vztah mezi obecním úřadem a osobou pověřence, že tato spolupráce může fungovat i při změně rodinné situace. Není proto důvod odcházet od rozdělané práce.

Nedokážu tedy pochopit, proč odchod takového zaměstnance proběhl za zbytečně dramatických okolností. Těžko říci, zda je za nimi „pouhá“ závist a nepřejícnost, tolik zakořeněná v našem městě, nebo prosazování zájmů některých osob. Pominu-li fakt, že lidé, kteří celou nenávistnou „kampaň“ vyvolali, nemají žádné právo zasahovat do výše zmíněného pracovního vztahu, osobně mě nejvíc mrzí to, že se v lidech křesťanského smýšlení bere taková zloba a zášť, že ji neváhají namířit proti ženě v tak citlivém období, jako je čas před narozením prvního dítěte. Jako by se vytratila nejen láska k bližnímu, ale i základní lidská slušnost.

Petro, děkuji ti za všechno a do tvé nové životní etapy přeji jen to dobré; jsi ta nejbáječnější kolegyně, jakou jsem mohla mít.

Bc. Iva Petřinová

Reklama