Péče o zeleň v DobříšiTravnaté plochy, stromy, aleje, keře, okrasné záhony a další městská zeleň jsou jednou z priorit města Dobříše. Každoročně dochází k částečné obnově některých dřevin, nové výsadbě a dalším úpravám větších parků a veřejných prostranství s travnatými úseky. V Dobříši byl už v loňském roce v rámci boje s dlouhodobým suchem zaveden také nový způsob sečení.

Co se aktuálně v oblasti péče o zeleň v našem městě děje?

Bioodpad v podobě zeleně

• Na základě dobré zkušenosti z loňského roku byl od 15. 3. 2021 opět instalován veřejně přístupný kontejner na bioodpad v ulici K Cihelně (garáže za Dokasem). Občané města sem mohou vozit trávu či větve i mimo otevírací dobu sběrného dvora.
• Proběhly také plánované dva svozy zeleně z určitých lokalit města. Další svozy odpadů ze zahrad proběhnou podle plánu 17. a 24. 4. 2021. Seznam svozových míst naleznete na webových stránkách i facebookovém profilu města.

Jarní údržba zeleně ve městě

• Během dubna probíhá také takzvané vyhrabávání trávníků na dětských hřištích a ořezy dřevin v centru města, v ulici Jiráskova a v lokalitě na Větrníku. Ve městě bude provedeno také ostříhání a přihnojení růží.
• V ulici Školní proběhne během dubna–května bezpečnostní ořez topolů.
• V Prokopově zahradě byl proveden jarní sestřih trvalkových záhonů a celkové pročištění a prosvětlení keřových skupin (odstranění náletů a suché vysoké trávy).

Nová výsadba a zatravnění

• Podle plánu probíhá výsadba nových stromů v ulici Nerudova (10× sakura), u kaple sv. Jáchyma (1× jírovec) a před hřbitovem (2× dub zimní).
• Výsadba celkem 38 dubů zimních se chystá v aleji v ulici Na Bzdince.
• Po rekonstrukci Pražské ulice došlo k terénním úpravám a zatravnění v ulici 28. října po stavebních pracích.
• Zpracovává se také plán obnovy aleje v Anenské ulici.

Letošní sekání zeleně

• V Dobříši se už v loňském roce osvědčil nový způsob sečení trávy, který podporuje zadržování vláhy a vody v období sucha. V některých místech v našem městě tak při sečení bude ponechána vyšší tráva s lučním efektem. První větší seč je plánována na konec dubna.

Výsadba nového parku v prostoru po budově dobříšského kina

• Město se pustí v průběhu měsíce května také do revitalizačních prací prostoru, který vznikl po demolici budovy bývalého kina. Nejdříve je ještě nutné provést přeložku elektrického vedení. Až bude hotova, město se pustí do budování nových mlatových chodníčků a sadových úprav. Záměrem je vytvořit jednoduchý park s lavičkami, hrací plochou například pro oblíbenou kratochvíli pétanque a záhony s keři a květinami. Stávající stromy budou odborně ošetřeny.

Ve spolupráci s Klárou Loudovou z odboru správy majetku a místostarostou Tomášem Vokurkou zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekTvoříme Dobříš v roce 2021
Další článekPamětní tabule Josefa Balabána