Ohlédnutí za koncem roku 2017…Měsíc prosinec je ve škole spojený s předvánočními akcemi. V tom loňském jsme si trochu pospíšili a předběhli jsme i 1. adventní neděli. Již 30. listopadu se konala tradiční akce školy „Adventní setkání“. Rodiče i prarodiče našich žáků, ale i další příznivci školy si nejen poslechli vánoční písničky našich „sborečků“, ale také nakoupili vánoční výrobky žáků naší školy a počkali si i na závěrečný ohňostroj.

5. prosince chodil ve škole Mikuláš. Jako každoročně navštívil také Domov seniorů v Dobříši, abychom alespoň trochu potěšili jeho obyvatele, zazpívali si s nimi a rozdali malé dárky. V průběhu prosince se ale konala i řada dalších akcí. Nejmladší žáci si sami vyfoukli skleněnou ozdobu na stromeček a byli společně krmit lesní zvěř. Čtvrťáci se vydali do národopisného muzea v Praze za vánočními tradicemi, třeťáci do Sladovny v Písku a druháci do hornického domku v Příbrami. Některé třídy se zúčastnily vánočních dílen v dobříšském muzeu a předškoláci si vyzkoušeli techniku drátování. Žáci 2. stupně navštívili předvánoční Prahu, byli na exkurzi v Přerově nad Labem, kde je skanzen lidové architektury, a vyrobili si dárky pro své blízké. Znalost německého jazyka pak využili při návštěvě Drážďan.

Měsíc prosinec byl také ve znamení charitativní akce. Akci jsme pořádali již potřetí a žáci donesli dohromady 187 krabic s vánočními dárky pro děti, kterým rodiče vánoční dárek nemohou z různých důvodů koupit. Toho, že myslí nejen na sebe, si moc vážíme. Děkujeme také jejich rodičům, kteří je v akci podpořili.

Všem přejeme pohodový rok 2018 a kolem sebe samé šťastné a spokojené děti i dospělé.

Za zaměstnance školy
B. Pallagyová

Reklama