Odpady – MESOHVážení spoluobčané,
v roce 2020 jsme mohli naplno využít výhod zavedeného motivačního a evidenčního systému, tzv. MESOH, který se komplexně zabývá odpadovým hospodářstvím našeho města.

Je to pohodlné: Díky svozu tříděného odpadu v pytlích nebo barevných popelnicích již nemusí nikdo z rodinných domů tahat tašky tříděného odpadu k přeplněným kontejnerům, ale můžeme si třídit v pohodlí domova. Tříděný odpad je možné odkládat do pytlů označených čárovými kódy (štítky), nebo do vlastních barevných nádob, označených QR kódem. Čárové / QR kódy a pytle si lze vyzvednout na MěÚ, žlutou a modrou popelnici si můžete zakoupit ve sběrném dvoře.

V roce 2021 budeme společně s kolegy intenzivně pracovat na zvýšení a zlepšení dostupnosti i pro bytové domy. Rádi bychom vybudovali kontejnerová stání na problematických místech a umožnili občanům vznik tzv. uzavřených sběrných hnízd. Doposud bylo tzv. uzavřené sběrné hnízdo vytvořeno u dvou bytových domů. Občané těchto domů projevili zájem a průběžně se nám daří optimalizovat počet potřebných nádob jak na směsný, tak na tříděný odpad, které využívá pouze daný bytový dům. V případě zájmu o zřízení uzavřeného hnízda se neváhejte na nás obrátit.

Je to spravedlivější: Ten, kdo se zajímal, třídil a snižoval produkci svého odpadu, to pozná na výši svého ročního poplatku za odpad. Výše poplatku na rok 2021 je 750 Kč, ti nejlepší dosáhli na slevu až 70 % z poplatku za odpady.

Získáváte odměny za běžné činnosti: Nemusíte dělat nic navíc, systém vás dokáže odměnit za normální, běžné věci, jako je třídění odpadu, kompostování nebo například i za ekologicky uvědomělé nakupování. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
Město Dobříš získalo dotaci na 416 domácích kompostérů o objemu 1 050 litrů. Tyto budou na základě ankety/dotazníku z roku 2016 zájemcům, kteří byli osloveni v prosinci 2020, zda jejich zájem stále trvá, distribuovány v měsíci březnu a dubnu 2021.
Město Dobříš v roce 2020 pořídilo 5 BIOtejnerů k bytovým domům. V navyšování/rozšiřování míst, kam bude možné veřejně odkládat kuchyňský biologicky rozložitelný odpad, budeme pokračovat. Kuchyňský bioodpad tvoří až 40 % odpadu, a to opravdu do popelnice nepatří. V letošním roce plánujeme rozmístit dalších 5 BIOtejnerů.

Máte přehled: Díky přehlednému odpadovému účtu můžete mít své odpadové hospodářství vždy po ruce. V odpadovém účtu* je možné sledovat jednotlivé svozy, hodnocení vašeho stanoviště, novinky, aktuální harmonogram svozu odpadu a další informace. V letošním roce v době od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 najdete přímo na svém účtu tzv. „vyskakovací okno“, ve kterém budou všechny potřebné informace o poplatku za odpad – číslo účtu, variabilní symbol, zpráva pro příjemce, splatnost poplatku, seznam poplatníků, výše slevy MESOH, konečný poplatek. Konečná výše poplatku je uvedena ve větě: „Místní poplatek činí za všechny uvedené osoby …Kč.“ Nic by nemělo bránit tomu uhradit poplatek z pohodlí vašeho domova bezhotovostně. Samozřejmě je možné uhradit poplatek v hotovosti i bezhotovostně na MěÚ.

*Přihlašovací údaje ke svému odpadovému účtu naleznete na arších s kódy, kterými označujete pytle, případně si je vyžádejte na e-mailu rambouskova@mestodobris.cz.

Systém MESOH se věnuje odpadovému hospodářství komplexně a motivuje občany nejen ke třídění odpadů, ale také k tomu různými způsoby omezit samotnou produkci odpadu – to lze například kompostováním, změnou zvyků při nakupování (používat textilní tašky, nekupovat PET láhve, nakupovat v bezobalových obchodech, …), ekologickým vytápěním domácnosti apod. Tohle je do budoucna udržitelná cesta jak po ekologické, tak po ekonomické stránce. Bohužel dnes už pouze třídit nestačí.

KONTAKTY pro vaše dotazy:

V případě jakýchkoliv dotazů, změny kontaktní osoby odpadového účtu nebo nesrovnalostí v osobách na stanovišti se můžete obrátit na Ing. Kateřinu Rambouskovou, odpadovou hospodářku města, e-mail: rambouskova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 384, osobně ji najdete na odboru výstavby a životního prostředí, ve 2. patře (nad Penny Marketem), nebo Bc. Dagmar Mášovou, místostarostku, masova@mestodobris.cz. V případě nejasností a dotazů týkajících se výše poplatku a možností úhrady se obracejte na správce poplatků paní Sylvu Řehákovou, tel. 318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz.

Velice si vážím vaší aktivity a děkuji vám všem občanům, kteří svým odpovědným přístupem k odpadům z domácnosti přispíváte nejen k efektivnímu fungování likvidace odpadů ve městě, ale i ke zlepšení životního prostředí.
Pokud chceme uchovat životní prostředí i pro další generace, musíme začít každý u sebe.

Dagmar Mášová,
místostarostka města Dobříše

Reklama

Předchozí článekCo s náměstím Svobody
Další článekUpozornění pro občany města Dobříše – domácí kompostéry