Novoroční slovo paní Livie Colloredo-Mannsfeldové s pozváním na zámekPo více než dvacetiletém marném pokoušení se o dohodu s památkovým ústavem se můj muž na jaře roku 2020 rozhodl k ukončení nájemní smlouvy „vlastního colloredovského mobiliáře“.
Po tomto jeho rozhodnutí byl veškerý mobiliář odvezen a nyní se nachází včetně zrcadel s rodinným erbem, která byla odstraněna ze Zrcadlového sálu, v různých státních archivech, kde ho i včetně mnoha soukromých předmětů (rodinné fotky, alba atd.) čeká úpadek a chátrání.
Po vyklizení pokojů vznikla potřeba nutných rekonstrukcí, oprav a celkové obnovy. Prvním krokem byla koupě nových zrcadlových svícnů do Zrcadlového sálu, které byly vyrobeny doporučenou firmou Ing. Beňo z Nového Boru a které nyní opět vytvářejí jedinečnou atmosféru pro různé akce.
Můj muž se v době lockdownu zabýval koupí několika kusů nábytku, obrazů a ostatních předmětů, které do budoucna mohou tvořit výstavní objekty nové expozice.
Plánovaná nová expozice má být realizována s pomocí pana Ing. Ječmínka, který již zařídil výstavu „Voda“ v oranžérii, kde právě zařizuje výstavu „Les“. Obě dvě tyto výstavy mají sloužit hlavně školám a dětem a vysvětit jim obrazově a hravě vodohospodářství a lesnictví našeho kraje.
Zámecká expozice je plánovaná na menším prostoru než byla bývalá. Moderním způsobem mají být vystaveny objekty, které ukazují různá historická období. Od kořenů rodiny Colloredo-Mannsfeld v italském Colloredo di Monte Albano přes bitvu na Bílé hoře až k době nacismu a komunismu. Prohlídky by se měly konat bez průvodců, samostatně s audioprůvodcem, a tím nechat každému individuální čas pobytu ve výstavních prostorách. Také plánujeme přemístění, obnovu a modernizaci informačního centra. Chceme vylepšit vstupní prostor a plánujeme východ přes malý obchod se suvenýry, kde by měla být větší a pestřejší nabídka zboží. Nové infocentrum má tvořit výchozí bod pro všechny možné návštěvy, jak pro zámecké prostory, tak francouzský park a oranžérii, ve které bude také umístěna dle přání zesnulého pana Zdeňka Milera galerie jeho manželky Emilie Milerové. Hlavním lákadlem galerie bude oblíbená a známá figurka krtečka.
Doufáme, že se nám úspěšně podaří tyto naše plány uskutečnit, a věříme, že se přijdete podívat na jejich výsledek.

Livie Colloredo-Mannsfeldová


Život na zámku Dobříš z pohledu jeho ředitele

Vážení čtenáři, tak asi jako vy všichni, ani já jsem již nepředpokládal, že po dvou vlnách uzavření naší společnosti a velké části průmyslu, obchodu, služeb a kultury přijde ještě další třetí vlna uzavření, a to již od konce prosince 2020 do poloviny května 2021.
Zámek Dobříš byl v součtu všech vládních nařízení uzavřen pro veřejnost v roce 2020 a 2021 celkem 8 měsíců. Je to doba, která byla nutně vidět při správě zámku ať již v administrativě, opravách, nebo údržbě.
Největším „překvapením“ v rámci projektu IROP (Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku) bylo po slavnostním otevření francouzského parku v červnu minulého roku zjištění vad opěrných stěn, které se začaly projevovat od konce února 2021. Více v komentáři.
Přes shora uvedené se správa zámku snaží rozvíjet kulturní program zámku, provádět opravy infrastruktury a zmírnit ztrátu při uzavření zámku a odvozu státní „rodové Colloredo-Mannsfeldské expozice“.

Rok 2021 jsme tedy na zámku Dobříš prožili následovně:

Uzavření zámku
Od konce prosince 2020 do zhruba poloviny května 2021 byl zámek Dobříš na základě vládních nařízení uzavřen – expozice, koncerty, svatby, akce, provoz hotelu, prohlídková trasa – respektive část trasy, a také zámecká restaurace. Tento stav zásadním způsobem ovlivnil ekonomickou situaci zámku. V této době byly prováděny pouze nejnutnější udržovací práce v areálu a většina zaměstnanců zůstala doma. Toto období, již tedy třetí uzavření, bylo myslím pro všechny psychicky náročné. Rozjetí se znovu po návratu do takzvaně plných otáček samozřejmě nějaký čas trvá jak pracovně, tak i v návštěvnické sezóně – u veřejnosti v určité míře pokračuje obava navštěvovat vnitřní prostory (prohlídky, svatby, akce) z důvodu možné nákazy a nekonformnost povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách.

Projekt IROP
Koncem února a počátkem března loňského roku se začaly projevovat vady opěrných stěn ve francouzském parku a další vady díla. Samozřejmě jsme v průběhu roku počítali s různými opravami tak rozsáhlého díla IROP. Tato skutečnost nás zásadně překvapila a to i přes odborný dohled nad rekonstrukcí ze strany památkového ústavu, městského úřadu a dalších odborníků týmu IROP a technického dozoru investora. V roce 2021 byl tedy francouzský park pro veřejnost uzavřen a s koordinací všech zúčastněných otevřen pro již zamluvené svatební obřady a plánované filmové produkce.

Iluzivní malba
Jde zřejmě o jednu z největších nástěnných venkovních maleb v Evropě a tomu také odpovídala velká náročnost díla. V tomto roce budou dokončeny konchy z důvodu zjištěné vlhkosti zdiva, jedná se však v rámci díla o menší rozsah prací.

Nová expozice zámku
V loňském roce začaly práce na vybavení a rekonstrukci nové prohlídkové trasy na zámku Dobříš. Více v samostatném článku paní Livie Colloredo-Mannsfeldové.

Uskutečněné akce
I přes shora nepříznivý vývoj tohoto roku se podařilo na zámku uspořádat mnoho krásných akcí – začátkem roku se uskutečnila filmová produkce v anglickém parku se špionážní tematikou z období roku 1964, v únoru tohoto roku se ze Zrcadlového sálu živě vysílala „Pocta Miroslavu Zikmundovi“, konalo se spoustu aktivit pro místní organizace v anglickém parku, včetně pořádání letního kina, v srpnu proběhlo natáčení TV filmu „Tah císařem“, v galerii JCM jsme například uspořádali výstavu soch a obrazů pana Františka Kříže a musím zmínit jednu z největších akcí tohoto roku – Hudební festival na zámku Dobříš, mimo jiné s výstavou historických houslí, který byl organizačně zajištěn panem Jaroslavem Svěceným a Zdeňkou Žádníkovou. Dále v srpnu také natáčení polské reality show s názvem „Poland‘s Next Model“, nádherný houslový koncert Jakuba Třasáka v Zrcadlovém sále, v září a říjnu největší filmové natáčení tohoto roku na zámku s názvem „Dangerous Liaisons“ („Nebezpečné známosti“), imatrikulace studentů gymnázia v zámecké Konírně v měsíci říjnu, diskusní setkaní hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové se svými náměstky, včetně setkání starostů okolních obcí a veřejnosti v říjnu, v listopadu filmové natáčení reklamního spotu „Sony Bravia“ v Zrcadlovém sále a části nádvoří a další akce.

Výhled sezóny 2022
Po ročním uzavření bude otevřen pro veřejnost francouzský park opět pod správou firmy pana Václava Vimmera, který tento rok vyhrál nové výběrové řízení na provoz a údržbu francouzského a anglického parku pro další období. Od dubna 2022 bude otevřena nově zrekonstruované oranžérie.

Rád bych poděkoval rodině Colloredo-Mannsfeld za svěřenou důvěru při správě soukromého rodového majetku a obrovskou pomoc a podporu při budování nové expozice a řešení oprav díla IROP.

Závěrem přeji panu starostovi Pavlu Svobodovi, městské radě, zastupitelstvu a občanům města Dobříše mnoho zdraví, štěstí a úspěšný vstup do nového roku 2022.

Pavel Krejcárek, ředitel zámku Dobříš

Reklama

Předchozí článekDíky Ivo Kylarovi
Další článek„Omlazené“ Čapkovo mládí