Novinky z 2. ZŠ DobříšMy se školy nebojíme

Od září letošního roku se na naší škole znovu otevřela přípravná třída pro děti s doporučeným odkladem školní docházky. Formou her, pomocí říkadel a písníček si upevňují a rozvíjejí dovednosti předškolní výchovy. Zaměřujeme se na všechny stránky fyzického i duševního vývoje dítěte pro snadnější zvládnutí vstupu do školy (např. správná výslovnost, rozšíření slovní zásoby, grafomotorika, rozvoj smyslového i citového vnímání, zlepšení koordinace těla či fyzická zdatnost atd.). Díky malému kolektivu (max. 15 dětí) máme možnost se věnovat individuálním potřebám každého žáčka. Rádi mezi námi přivítáme další kamarády. Vítány jsou i děti s jazykovou bariérou.

Třídní učitelka Iva Fišerová


Krajské kolo přespolního běhu družstev

Čtvrteční dny se nesly ve znamení přespolních běhů. Šestého října se na Novém rybníku v Příbrami konalo okresní kolo v přespolním běhu družstev všech tříd ZŠ. Naši žáci od nejmenších statečně bojovali o co nejlepší umístění.
Ovšem výkon žákyně 8. ročníku Adély Matoušové převyšoval všechny. Její jednoznačné vítězství „o parník“ potvrdilo postup našich děvčat. Naše nejúspěšnější dívky 8. a 9. tříd svým jasným vítězstvím hladce postoupily do krajského finále konaného o týden později. Ve finále jsme obsadily 7. místo. I tady Adélka potvrdila svou běžeckou všestrannost a doběhla si pro vynikající druhé místo! Dívky podaly statečné a moc pěkné výkony. Všem děvčatům gratulujeme!!!
Finálová sestava: Adéla Matoušová, Karolína Látalová, Marie Kučerová, Vilma Žižková, Barbora Mášová.

Mgr. Jana Pechanová


Podzim na prvním stupni 2. ZŠ Dobříš

Na prvním stupni 2. ZŠ Dobříš je školní rok v plném proudu. Využíváme krásné a slunné dny babího léta pro pobyt v přírodě a na čerstvém vzduchu, zároveň ale plníme i školní povinnosti uvnitř budovy.
V září proběhly sportovní aktivity, kdy žáci sportovních tříd cvičili své fyzické dovednosti, ale snažili se fungovat i jako třídní kolektiv. Třeťáci ze sportovní třídy sportovali na hřišti, páťáci ze sportovní třídy strávili týden na Nové Živohošti. Ostatní třídy ale také opustily školní lavice aspoň na jedno dopoledne a zahájily školní rok pobytem v přírodě, aby se po prázdninách obnovily třídní vztahy. Mladší děti navštívily divadelní představení O Balynce, dobrém štěněti, které děti provedlo problematikou třídění odpadu. Starší děti se zase díky vodohospodářům a návštěvě ve Vodohospodářské společnosti Dobříš dozvěděly informace o vodě.
V říjnu se některé třídy prvního stupně zúčastnily oblíbené a zajímavé akce Den s lesníkem, kdy je lesníci seznamovali s péčí o les. Žáci také velmi kladně hodnotili akci Letové ukázky dravců, která proběhla na fotbalovém hřišti. Sokolníci představili dravce, řekli nám něco pozoruhodného ze světa dravců a dravci nám ukázali, jak létají. Někteří páťáci byli úspěšní v dopravní výchově a splnili jak dopravní testy, tak jízdu na kole na dopravním hřišti v Příbrami a obdrželi průkaz cyklisty, na který jsou právem hrdi. Děti z nižších ročníků zahajují plavecký výcvik v hořovickém bazéně.
Všichni žáci jsou vedeni k rozvoji čtenářství, proto se těší na besedy v knihovně a na půjčování knih z fondu knihovny. Oblíbenou činností našich dětí jsou i výtvarné aktivity. Všímáme si nádherně zbarvené přírody a ta nás inspiruje k malbě obrázků. Při pracovních činnostech jsme zase například vyráběli náramky přátelství. Všichni se také snažíme podporovat naše nové ukrajinské kamarády a pomáháme jim překonávat úskalí češtiny a obavy z neznámého prostředí.
Je tedy vidět, že první stupeň je plný činorodých dětí i pedagogů a společně trávený čas nás baví.

 

Mgr. Tereza Moslerová


A něco ze školní družiny…

Další měsíční téma školní družiny se zabývalo povoláním hajných, myslivců a rybářů. Děti se seznámily s jejich prací a učily se poznávat druhy stromů, jedlé a jedovaté houby, lesní zvířátka i některé sladkovodní ryby. Učily se, jak se chovat v lese, u vody a k vodě a jak se chovat k volně žijícím zvířatům. Na toto široké téma vznikly krásné výtvarné práce nejen z přírodního materiálu, který jsme sbírali při procházkách v přírodě. Namátkou to byl ježek nebo panáčci z podzimních listů a kaštanů, muchomůrky v mechu či zlaté rybky pro rybáře. Společnými silami jsme vytvořili prostorový obraz lesa s rybníkem, se spoustou zvířat a rostlin, které můžeme v takových místech potkat. Při pohybových aktivitách se děti proháněly jako rybičky a rybáři nebo se lovily při hře na jelena a při odpočinku naslouchaly příběhům z knihy Pohádky z pařezové chaloupky.

Eva Pletichová, vychovatelka ŠDPředchozí článekZprávy ze ZŠ Lidická
Další článekKrátké ohlédnutí za uplynulými týdny na ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35