Nové odpadové hospodářství pro Dobříš a okolí – Dva roky čekání na odpovědiIdeální komunální projekt musí mít tři prvky – vizi, prostředky a energii. Vizi většinou formuluje odborník v reakci na požadavky a správná vize musí obstát ve srovnání s podobnými projekty jiných měst. Prostředky mohou zahrnovat nejen financování, ale i infrastrukturu nebo podporu provozu daného projektu a většinou je dává k dispozici město nebo městský úřad. Místo energie by se dalo mluvit o poptávce a ta musí vycházet od veřejnosti nebo od nějaké zájmové skupiny. Jedině z rovnováhy všech tří prvků mohou vznikat projekty, které budou dlouhodobě fungovat a městu prospívat.

Abych to ukázal na příkladu. Projekt Spolkového domu měl vizi (prezentoval ji p. architekt na setkání s veřejností), byl za ním plán financování, tedy prostředky, ale chyběla mu energie, nebyl tady nikdo, kdo by projekt v navržené variantě skutečně chtěl. Teď se blýská na lepší časy, když se hledá nová varianta projektu s klíčovým zapojením knihovny, protože knihovna představuje na Dobříši jeden z velkých zdrojů energie.

Rada města před dvěma roky iniciovala založení svazku obcí v našem regionu, který by měl zajišťovat společný svoz odpadu. Tento projekt má podporu RM, ale jinak nic. Vize celého projektu je nejasná, ač jsme se opakovaně na jednání ZM snažili zjistit víc informací. Jaký je finanční model tohoto projektu? Jaký bude vztah svazku k Dokasu? Co to Dobříši přinese? Jaká jsou minimální kritéria, aby se projekt vyplatil? Vize tohoto projektu dodnes nebyla zastupitelstvu předložena. (Dosud jsme dostali pouze stanovy svazku, ty ale řeší technické fungování, nikoliv vizi, a několik čísel, která M. Vávra a p. starosta Vacek prezentovali z hlavy.) To, že jsou informace nedostatečné, nevnímáme jenom my, opoziční zastupitelé, ale i vedení okolních obcí. Z celkových 24 obcí z našeho regionu se do tohoto projektu zapojilo pouze 7. Ostatní si řeší svoz odpadů po svém, protože k tomuto projektu nemají důvěru.

Rozhodl jsem se na toto téma upozornit, protože RM 10.8. schválila kroky, které by měly vést k ukončení svozu odpadu společností Dokas k 31.12.2017. Přechod na nový systém v tomto termínu by byl ambiciózní, i kdyby měl plnou podporu všech zúčastněných. Přitom ale zápis z minulého jednání ZM zmiňuje na toto téma obsáhlou diskuzi a uvádí řadu témat, která nebyla dostatečně vysvětlena.

Vrátím-li se ke schématu uvedenému na začátku, projekty, které se opírají pouze o podporu vedení, ale mají polotajnou vizi a zanedbanou komunikaci k veřejnosti a partnerům, se možná dělají v Číně, ale na Dobříši by to mělo fungovat jinak. Tohle je projekt s ročním rozpočtem v řádu miliónů, který fungování a hospodaření města ovlivní na řadu let dopředu a prostě ho nejde realizovat ve stylu: „Věř a následuj“.

Na nejbližším jednání ZM 12.9. se na vizi projektu budeme ptát znovu.

Adam Böhm

Zdroj foto: pixabay.com

 Předchozí článekPozvánka na veřejné projednání na téma „Podpora skautingu v Dobříši a budoucí osud budovy Papežanka“
Další článekZdravé a aktivní odpoledne v Dobříši 2017 – Výzva