My, co nejsme na „FEJSBUKU“ a volili jsme Pro Dobříš

Zdroj foto: Pixabay


Blíží se konec prázdnin a my, co nejsme na fejsbuku, jsme zvědaví, co přinesou nové Dobříšské listy.

Volili jsme hnutí Pro Dobříš, paní Vlnasová vystupovala na veřejnosti, byla to hlavně ona, kdo zajistil tolik hlasů. Proč už není starostkou a místo ní je starostou pan Svoboda, o kterém jsme nic nevěděli. Z ODS byl přizván pan Vokurka, kterého při volbách lidé nechtěli, a teď je místostarostou.

Při rozdělování grantů Okrašlovací spolek Dobříš dostal 13 399,54 Kč, přestože pro občany Dobříše pořádá taneční čaje, přibližuje historii města, dětské akce, např. Noc muzeí, pomáhá při sportovních a kulturních akcích. Udržuje záhony.

Dobříšští zahrádkáři, kolik dostali oni? Nedostali nic, přišli o prostory na Vlašce, nemají klubovnu. Loni nebyla úroda ovoce, a tak nevydělávali. Škoda, že na ně nezbylo, vždyť v moštárně a palírně pracují zahrádkáři zdarma, nejen pro Dobříšáky, ale i pro okolí.

Oba tyto spolky jsou z Dobříše a asi toho dělají proti ostatním málo nebo nějak chybovaly. Byla to tak zásadní chyba, jestliže 2 žádosti o grant okrašlovacího spolku byly v jedné obálce? Není to snad tak velký prohřešek, jako když člen komise (místostarosta) rozhoduje v nepřítomnosti o novém jednateli Dokasu při rovnosti hlasů!?
Co zahrádkáři, opravdu končí? Okrašlovací spolek zachránil koronavirus.
Děkujeme vám, Pro Dobříš.

H. Kahounová


Odpověď paní Kahounové

Paní Jana Vlnasová z funkce starostky odstoupila. Vyústily tak déle trvající neshody ve sdružení Pro Dobříš. V rámci koalice Pro Dobříš, ODS, KDU-ČSL jsme se na podzim 2019 dohodli, že posílíme tým vedení města o druhého místostarostu, kterým byl na návrh ODS zvolen pan Tomáš Vokurka. Současné složení „starosta + dva místostarostové“ umožňuje lépe pokrýt pestrou škálu témat, kterým se na radnici věnujeme.

V grantovém fondu byla pro letošní rok vyhrazena částka 3,66 mil. Kč. Spolky i jednotlivci podali 66 žádostí v celkové výši 7,05 mil. Kč. Bylo nutné krátit požadavky o 3,4 mil. Kč. Devítičlenná grantová komise měla velmi obtížný úkol: vyhodnotit a posoudit jednotlivé žádosti. Své závěry předává komise dále radě města a zastupitelstvu, které o návrzích rozhodují hlasováním. Není v možnostech města pokrýt všechny žádosti v plné výši.

Zahrádkáři nedostali v posledních dvou letech žádnou dotaci, protože opakovaně žádají o příspěvek na opravu a úpravu moštárny. Jedná se o investiční projekt, který není v souladu s pravidly grantového fondu. Za využití služeb moštárny i palírny je účtován poplatek.

V Dobříši je spousta skvělých a aktivních spolků, které nabízejí velmi zajímavé činnosti. To je pro život v našem městě velmi důležité. Všem, kteří do organizování těchto aktivit investují svůj čas i vlastní prostředky, jsme vděční.

V letošním roce připravujeme nová dotační pravidla. Na podzim o nich bude rozhodovat zastupitelstvo města. Stejně tak o částce, která bude pro tyto účely na rok 2021 vyhrazena z rozpočtu města.

Pavel Svoboda,
Dagmar Mášová

Reklama

Předchozí článekSport ve Staré Huti
Další článekNabídka odborného poradenství