Místní referendum – vaše svobodná volba(Text vychází ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu)
Místní referendum například v rámci obce je jednou z technik přímé demokracie v českém politickém systému. Jedná se o zásadní doplněk klasických mechanismů zastupitelské demokracie. Posiluje vliv voličů a doplňuje rozhodování zvoleného sboru zastupitelů.

Místní referendum je politickým právem občanů s vazbou na místo. Podporuje aktivitu občanské komunity a také posiluje demokratickou legitimitu. Jde o projev občanské kompetence vyjádřit se a rozhodovat o významných místních záležitostech. Místní referendum je tedy institutem umožňujícím svobodný a přímý projev vůle lokální komunity a posílení účasti občanů v komunální politice. Nelze opomenout ani zásadní roli místního referenda coby silného nástroje kontroly místní samosprávy.

„Je cosi shnilého v Království dánském“
V místním referendu voliči rozhodují o problémech, které se jich často osobně dotýkají. V praxi jde o poslední „veto“ občanů ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce, demokratická pojistka na místní úrovni politického rozhodování. Zastupitelstvo obce má totiž zákonnou možnost o takto kritických otázkách místního života samo vyhlásit referendum, zjistit pohled občanů na připravované řešení a případně od nich získat silný mandát pro zásadní změnu obecního života. Pokud zastupitelstvo obce takovou možnost odmítá a snaží se, aniž jsou pro to dány zákonné důvody, všemi dostupnými prostředky místní referendum zablokovat, může to být zároveň signálem, že „je cosi shnilého v Království dánském“. To platí zejména v případech změn, které mají potenciál ovlivnit, často nevratně, tvář obce pro budoucí generace. Je důležité, aby zvolení zastupitelé naslouchali hlasu voličů, kterých se plánované řešení bezprostředně dotkne.
Ostatně smyslem místního referenda, jak již bylo řečeno, je doplnit klasické demokratické volební schéma, dle kterého občan v rámci čtyřleté periody vhodí do urny hlasovací lístek, o další institut, díky kterému má obecní komunita přímý vliv na řešení konkrétní otázky i v průběhu volebního období.
V České republice bylo od roku 2006 uskutečněno celkem 362 místních referend.

Za přípravný výbor pro referendum Dobříš
Miloslav VodičkaPředchozí článekDětské adaptační ukrajinské skupiny
Další článekPříroda – obyvatelé – vedení města a drazí právníci