M.A.P. a M.A.S. v roce 2017V průběhu celého roku realizuje MAS Brdy–Vltava projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš. V rámci projektu spolupracujeme se základními a mateřskými školami a dalšími organizacemi ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku. V roce 2017 jsme zrealizovali řadu vzdělávacích seminářů. Podařilo se nám uspořádat seminář zaměřený na badatelsky orientovanou výuku, asertivní dovednosti a podporu správné komunikace, supervizi, kritické myšlení, psychohygienu a další. Pokračovali jsme také v setkávání pracovních skupin složených ze zástupců mateřských, základní škol a aktérů v neformálním vzdělávání. Se členy pracovních skupin jsme připravili neinvestiční projekt spolupráce škol s názvem Divadelní akademie pro 1. a 2. stupeň. Tento projekt jsme zvládli v září 2017 podat do výzvy na budování kapacit pro rozvoj škol II z OP VVV. V době psaní článku jsme bohužel ještě neznali výsledek hodnocení našeho projektu. V průběhu roku se také dvakrát sešel řídící výbor MAP, který představuje rozhodovací platformu v procesu akčního plánování oblasti vzdělávání v území Dobříšska a Novoknínska a posvěcuje záměry škol (a zřizovatelů) v investiční oblasti. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům pracovních skupin a řídícímu výboru MAP za tvůrčí a přátelskou atmosféru, která při všech setkáních panovala. Velmi si vážíme vašeho času, který s námi do aktivit projektu vkládáte.

Reklama

Předchozí článekV Drhovech budou mít kanalizaci
Další článekDobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit