Kůrovcová kalamita na DobříšskuV posledních letech v našich médiích rezonuje pojem kůrovcová kalamita, která se postupně šíří napříč naší republikou od východu na západ. Kdo jel v posledním roce přes Vysočinu, musel zaznamenat smutný obrázek suchých a vytěžených lesů, s holinami o velikosti i desítek hektarů. Růst populace podkorního hmyzu (kůrovců) je z velké části zapříčiněn nepříznivými klimatickými podmínkami na našem území. Sucho z předchozích let oslabilo smrkové porosty a ty se stávají pro lýkožrouty atraktivními. Mezi základní metody ochrany lesních porostů patří aktivní vyhledávání napadených stromů, jejich těžba a asanace. Jenom tak se dají ochránit lesní porosty v okolí a kalamitu tak můžeme zpomalit. Na vytěžených plochách je uklizen klest a tato místa jsou zpravidla do dvou let znovu zalesněna novým lesem (legislativa aktuálně umožnuje zalesnit holiny do pěti let od jejich vzniku). Nově zakládané lesní porosty jsou výrazně druhově pestřejší a budou tak v budoucnu i odolnější. Zejména listnaté dřeviny a jedle jsou však citlivé na škody zvěří, a z tohoto důvodu jsou výsadby oplocené. Tyto mladé lesní porosty je potřeba chránit nejen proti zvěři, ale i proti buřeni (trávě) nebo hmyzím škůdcům. Koloběh života lesa je mimořádně dlouhý a vyžaduje po celou jeho dobu značné úsilí lesníků a všech zaměstnanců pracujících v dělnických profesích. Z tohoto důvodu bych chtěl jménem naší společnosti Colloredo-Mannsfeld požádat všechny návštěvníky lesa, aby dbali zvýšené opatrnosti při vstupu do lesů na Dobříšsku, nevcházeli na místa, kde probíhá těžba a doprava dříví, nevstupovali na skládky dříví (nebezpečí úrazu) a do oplocených míst s novými výsadbami. Dále bych chtěl upozornit na parkování u vjezdů na lesní cesty, kde je nutné ponechat takové množství místa, aby bylo umožněn průjezd i odvozním soupravám se dřívím. Přeji všem čtenářům a našim lesům do dalších měsíců především hodně zdraví a děkuji za pochopení.

Za společnost Colloredo-Mannsfeld
Robin Ambrož, ředitel Lesní správy Zbiroh

Reklama

Předchozí článekKrajská hospodářská komora Střední Čechy přichystala dva projekty podporující podnikatelskou činnost ve Středočeském kraji
Další článekPoděkování za slavnostní odhalení pamětní desky generálmajora Josefa Balabána