Krátce o správě majetku městaMěsto Dobříš spravuje celkem 37,7 km komunikací. Přehled udržované sítě místních komunikací v katastru města Dobříše uvádí směrnice města č. 1/2018, která stanovuje i úkoly a postup při správě a údržbě majetku města Dobříše a povinnost každoročního sestavení harmonogramu oprav komunikací, schvalovaného radou města.

Pro letošní rok bylo na opravy a údržbu komunikací vyčleněno 8 480 tis. Kč. V této částce je zahrnuto zejména:

  • komplexní opravy komunikací včetně obrub a předlažby chodníků,
  • čištění a opravy kanalizačních vpustí, ohrožujících bezpečný provoz vozidel a chodců,
  • zajištění čitelnosti dopravního značení a údržba ostatních dopravních zařízení (např. zrcadla, patníky, zábradlí, svodidla atd.),
  • strojní či ruční úklid místních komunikací, chemické ošetřování chodníků, likvidace plevelů.

Harmonogram oprav komunikací 2018

Komenského nám. – výtluky + úprava povrchu po VHS – termín oprav – V
Komenského nám. – oprava obrub – termín oprav – V
Pražská – oprava povrchu po VHS: podél hotelu Heinz – COOP – termín oprav – V–VI
Jáchymovská – generální oprava ulice – termín oprav – V–VI
Dukelské náměstí – oprava hřiště – termín oprav – V–VI
přechod ul. Za Pivovarem a Rukavičkářská – výtluky – termín oprav – V–VI
Rukavičkářská – propadlý chodník v pravé části – termín oprav – V–VI
Rukavičkářská směr Lípová – výtluk – termín oprav – V–VI
hráz Papeže, příčný trám – výtluk – termín oprav – V–VI
V Lipkách křižovatka s ul. B. Smetany – výtluky – termín oprav – V–VI
Příkopy a Zahradní – výtluky – termín oprav – V–VI
Brodecká, k můstku – výtluky – termín oprav – V–VI
Šeříková – výtluky – termín oprav – V–VI
Školní – výtluky – termín oprav – V–VI
křižovatka Pražská–Březová – výtluky – termín oprav – V–VI
křižovatka B. Němcové – J. Wolkera – termín oprav – V–VI
nám. Svobody – výtluky – termín oprav – V–VI
Na Chmelnici, vjezd na sběrný dvůr – výtluky – termín oprav – V–VI
Malá Strana, příčné ulice – výtluky – termín oprav – V–VI
U Ovčína – výtluky – termín oprav – V–VI

Do správy majetku patří též údržba a opravy veřejného osvětlení. Na území města je celkem 1 059 ks lamp veřejného osvětlení, nejstarší typy jsou ze 70. let minulého století. Stožáry a svítidla jsou postupně dle rozpočtových možností města nahrazovány novými, výkonnějšími a úspornějšími. Pro rok 2018 vyčlenilo město na tyto opravy 2 370 tis. Kč.


Plán výměny stožárů a svítidel 2018

Ulice, část Vančurova, 4 ks, plán IV
osvětlení u přechodů Rukavičkářská, 5 ks, plán IV–V
Ulice Hornická, 4 ks, plán V–VI
Ulice Za Branou, 5 ks, plán V–VI
Ulice Nová, 3 ks,  plán VII–VIII
Ulice Jiřího Wolkera, 3 ks, plán VII–VIII
Ulice Přemyslova, 11 ks, plán VIII–IX
Ulice Mládeže, 3 ks, plán XI

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města

Reklama

Předchozí článekPřehled stavebních úprav komunikací
Další článekUpozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš