Komunální volby 2018 – jak se rozhodnout, koho mám volit?

Vážení občané města Dobříše, čtyři roky utekly jako voda a opět stojíme před otázkou, komu dát svůj hlas v komunálních volbách.

Všechny politické strany, hnutí, nezávislé iniciativy budou předkládat své programy a vize. Všichni budou vehementně říkat, že chtějí pracovat pro Dobříš.

Měli bychom se však hlavně podívat na to, kdo jednotlivé strany, seskupení i různé iniciativy reprezentuje. Aby nešlo o účelová, či třeba názorově nesourodá seskupení lidí.

Měli bychom naopak hledat stabilitu a jistotu u toho, kdo nejenže něco deklaruje, ale víme, že se to také bude snažit splnit. To i lokálně představují spíše strany a skupiny lidí, které spolu dlouhodobě spolupracují, které mají známé a nikoliv rychle proměnlivé názory a postoje k veřejnému dění.

A také se řídí demokracií i uvnitř svojí strany či hnutí. Mají vnitřní samočisticí procesy, kde přední kandidáti musí obhajovat a vysvětlovat svá rozhodnutí před stálou základnou svých členů, a kde probíhá otevřená diskuse o dalších krocích a rozhodnutích.

Musíme se zamyslet před tím, než vhodíme svůj hlas do volební urny, zda kandidáti na předních pozicích svých kandidátek jsou důvěryhodní, jakou mají minulost, a jak jsou pevní ve svých názorech.

Podpořme takovou kandidátku, která nabízí konkrétní, reálný a splnitelný program, je reprezentována důvěryhodnými, spolehlivými a čestnými lidmi, kteří zvolením nebudou vytvářet žádnou záminku ke střetu zájmů a u kterých je velký předpoklad, že svá rozhodnutí budou skutečně uplatňovat ve prospěch obyvatel našeho města, ve prospěch Dobříše.

Mgr. Jaroslav Melša, zastupitel města Dobříše za ODS

Reklama