Knihovna žije



V současnosti je největším těžištěm práce v knihovně mimo výpůjční služby příprava ke spuštění elektronického výpůjčního procesu. Opustí se zastaralý obálkový systém s knižními lístky. Knihy, které si čtenář vypůjčí, budou načítány čárovými kódy. Uživatelé si budou moci zjistit z pohodlí domova, jaké knihy má knihovna ve svém fondu, případně si je rezervovat.
V předstihu musel být veškerý knižní fond aktualizován, elektronicky zaevidován. Zároveň to s sebou přineslo i vyřazení zastaralých a nepůjčovaných knih. Vyřazené knihy budou v měsíci dubnu nabídnuty veřejnosti formou bazaru. O začátku výprodeje budete dále informováni. Zároveň přivítáme Vaše nápady a náměty na knihy, které byste v naší knihovně rádi viděli.
Nově zavedenou službou je i zámluvní služba. Pokud knihovna nemá žádanou knihu, zajistíme ji formou meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny (zpravidla z Městské knihovny Dobříš).
Obecní knihovna úzce spolupracuje s mateřskou i základní školou ve Staré Huti. Pro žáčky připravuje programy plné knih, čtení a vyprávění. V současnosti si můžete v prostorách knihovny prohlédnout práce nových rytířů a rytířek krásného slova (našich prvňáčků). Nabízí i jiné aktivity, např. pro rodiče s dětmi „Pohádkovou babičku“, do které se mimo jiné zapojují i starohuťské babičky. Knihovna se zapojuje i do kulturních akcí obce Stará Huť.

M. Švehlová



Předchozí článekPasování na čtenáře
Další článekJarní vernisáž v Památníku