Knihovna o prázdninách – divadlo a tábor. A pár slov o slávě…Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, dříve než vám popřejeme krásné prázdniny, pozveme vás na divadelní představení a vrátíme se k několika nedávným událostem. Ale nejprve to nejdůležitější:

Výpůjční doba o prázdninách

Obě oddělení knihovny jsou otevřena takto: úterý 8–18, středa 8–17 a sobota 9–12 hod.

Minitábor s knihou – 28. 8. – 1. 9.

Letošní téma tábora je PRAVĚK a už se nemůžeme dočkat lovu mamutů a podobně. Program je nabitý: výlety, výšlapy, jízda na koni, dílny, divadlo, soutěže a hry… Tábor je plně obsazen, další (dvoudenní) pořádáme v říjnu.

Kuchyňská skříň – čtvrtek 31. 8. od 17.00 hod. ve francouzském parku zámku Dobříš

Divadelní představení, ve kterém ožívá ledacos, co bychom nečekali… Veselá zpěvavá klauniáda, odehrávající se ve staré secesní skříni. Nešťastně zamilovaný hrnec nepřeje lásce princezny vařečky a smaltované mísy! Za pomoci kuchyňského náčiní, porcelánu a smaltovaného nádobí se láska dvou zamilovaných šťastně naplní. Představení plné zpěvu, doprovázené hrou na nádobí, flétnu, kytaru či akordeon. Velmi doporučujeme zejména pro děti od 5 do 10 let. Ukázku najdete na www.pruhovanepanenky.cz. Vstupné 50 Kč.

Kainar!!!

Krásná výstava prací ze soutěže „Kainar: od Zlatovlásky po bigbeat!“ visí na naší výstavní chodbě! Nenechte si ji ujít.

Dobříš – Líheň spisovatelů i malířů (Díky, pane Kainare!)

Letošní ročník naší literárně-výtvarné soutěže byl ve znamení inspirace básníkem, hudebníkem a výtvarníkem Josefem Kainarem. Celkem jsme přijali téměř tři stovky prací od zhruba 230 autorů ve věku 4–77 let. Nečekaně vysoký byl oproti předchozím ročníkům počet prací literárních – 85, ovšem mezi výtvarnými pracemi byla konkurence ještě větší; dostali jsme jich 188. Více podrobností a vítězné práce najdete na našich webových stránkách. A kdo vyhrál?

V kategorii literární získala 1. cenu (3 000 Kč) patnáctiletá Eliška Holanová z Dobříše za krásnou báseň Sevřený v opratích. O druhé místo se podělil jedenáctiletý David Jaruška z Pouští za vpravdě dadaistickou báseň O Otovi s paní Jindrou Lírovou z Mělníka (báseň z cyklu Pozvání na čaj). Třetí cenu získal jedenáctiletý Michal Kadlec z Obořiště za básničku Sova, kterou doprovodil i pěkným obrázkem.
Ve výtvarné kategorii získala 1. cenu (rovněž 3 000 Kč) čtrnáctiletá Barbora Krejsová ze Staré Huti za kresbu s názvem Oběť. Druhou cenu jsme i v této kategorii rozdělili, a to mezi šestiletou Terezu Krasickou z Dobříše (malbička s názvem Konipásek) a osmnáctiletou Leilu Tolarovou ze Živohoště (Jazz-bar). Na třetí místo se dostala osmiletá Marie Vandasová z Dobříše za malbu Jiřík, jak se vydává za Zlatovláskou a její desetiletá kamarádka Rosemarie Kylarová ze Staré Huti za hlubotisk Zlatovláska.
V obou kategoriích jsme rozdali ještě několik dalších finančních, knižních i věcných cen – více na www.knihovnadobris.cz.
Ceny, které věnovaly firmy Energon Dobříš a CAG Kytín, předali vítězům předsedkyně poroty, spisovatelka a výtvarnice Dagmar Urbánková, zástupce společnosti CAG, pan Tomšíček, a ředitelka knihovny Katka Pechová.

Týden pro děti

Již potřetí jsme dětem jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí přichystali velkou pátrací soutěž. Trasa soutěže je dovedla na důležitá a zajímavá místa ve městě, kde soutěžící plnili rozmanité úkoly. Že to nebylo snadné, prohlásil i vítěz soutěže, desetiletý Jakub Hanuš z Mokrovrat – věnoval prý soutěži plná dvě odpoledne. Na druhé pozici se umístili sourozenci Amálie (4) a Vojtěch (7) Varhanovi a třetí cenu získal třináctiletý Daniel Novák z Rosovic. Těmto výhercům jsme věnovali krásné deskové hry od firmy Mindok, ostatní soutěžící si mohli vybrat něco pěkného v našem knižním bazaru.

Kamarádka knihovna

Nejen my jsme předávali ceny, i knihovna sama byla oceněna – naše oddělení pro děti již podruhé (po čtyřech letech) získalo první cenu v kategorii měst do 14 tisíc obyvatel v soutěži Kamarádka knihovna. Dětské knihovny hodnotili sami jejich uživatelé – děti, kromě toho ovšem hraje roli i statistika: počet výpůjčních hodin, registrovaných čtenářů (vzhledem k počtu dětí ve městě) i programů a akcí pro děti i pro rodiny, dále pak stav knižního fondu a vybavení knihovny. Na závěr dětské knihovny navštěvuje odborná komise a ta zkoumá skutečně do hloubky. Moc si vážíme toho, že jsme zaujali odborníky, ale ještě více si ceníme zájmu a přízně našich dětských čtenářů. Malé i velké děti, máme vás rádi!

Knihovna a její kamarádi – Spolky

Jak jsme informovali již v dubnovém čísle DL, dobříšští zastupitelé rozhodli o změně projektu spolkového domu: na místě bývalého kina má vzniknout „dům knihovny se spolkovou činností“. K tomuto tématu město Dobříš uspořádalo kulatý stůl, kde se sešli zástupci města, knihovny, spolků i další veřejnosti. Cílem setkání bylo zmapovat potřeby knihovny i spolků a následně tak vytvořit podklady pro zadání architektonického projektu. Ukázalo se, že koncept knihovny jako komunitního centra je stejně tak zajímavý pro knihovnu, jako pro spolky, a protože ve vymezeném čase dvou a půl hodiny se samozřejmě nestihlo prodiskutovat vše, sezvali jsme do knihovny zástupce šesti desítek dobříšských spolků na další pracovní schůzku. Zde bude přítomen i Ing. Ivo Salcman, který byl jako zástupce města pověřen prací na tomto tématu.
Podrobnější (a pravidelně aktualizované) informace najdete v tiskové zprávě knihovny na našich webových stránkách.

Milí čtenáři, připomínám cennou radu z dalajlámova „desatera“: Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli – právě k tomu nastává ideální čas… Tak si to užijte a nezapomeňte, že se na vás těšíme, hned jak se vrátíte zpátky!

Za MěK Dobříš Romana BodorováPředchozí článekHasiči zachraňují lidské životy a majetek – 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže
Další článekPythagoriáda – 3. místo v okresním kole