Kam v Dobříši s kovovými odpady?Od začátku roku 2019 mohou obyvatelé města vhazovat kovový odpad do kontejnerů na nápojové kartony (oranžové zvony). Město Dobříš k této variantě přistoupilo z důvodu, že na mnoho míst by se další kontejnery určené zvlášť na sběr kovů nevešly. Navíc zvony na nápojové kartony nejsou tak vytížené jako například zvony na plast nebo papír. Do kontejnerů patří zejména drobný kovový odpad, jako jsou kovové obaly (plechovky od potravin, nápojové plechovky) a ostatní drobné kovové předměty z domácnosti (nádobí, nářadí apod.).

Zjednodušeně vše kovové, co lze prostrčit otvorem kontejneru. Kovový odpad by měl být neznečištěný. Určitě do kontejnerů nepatří kovové obaly znečištěné barvami, motorovými oleji a jinými nebezpečnými látkami a dále kovové nádoby, které jsou pod tlakem (od deodorantů). Tyto odpady lze odvézt na sběrný dvůr města. Drobný kovový odpad lze také ukládat spolu s plastem a nápojovými kartony do plastových pytlů při odvozu od domu. Velké kusy kovových odpadů lze odvézt na sběrný dvůr nebo využít sběren kovů, které najdete v Dobříši v ulici Příbramská a Pražská. Do sběren lze také odnést olověné akumulátory či staré litinové nebo plechové kotle a kamna.

Děkujeme vám, že třídíte!Předchozí článekZměna v třídění papíru
Další článekVyužijte sběrný dvůr města!