K čemu a komu slouží Dobříšské listy?Převzal ocenění z rukou starosty města…, Ceny předal starosta města…, Vyznamenaní spolu se starostou města…, Na novém pódiu přivítal všechny přítomné starosta města…, Radní otevřel výstavu…

Myslíte si, že Dobříšské listy, informují objektivně o aktuálních záležitostech, problémech a plánech místní politiky? Přinášejí občanům názorově vyvážené informace? Nebo je jejich obsah zneužíván a spíše slouží jako hlásná trouba pro jednostrannou a účelovou propagaci aktuálního politického vedení? Mají alternativní názory dostatečný prostor a nejsou jejich autoři ironizovaní „nápravnými“ komentáři? Radniční periodika totiž mají zákonnou povinnost poskytovat svým čtenářů objektivní a vyvážené informace. Měla by být veřejnou službou, neboť jsou hrazena z veřejných prostředků. Kdy naposledy jste se v Dobříšských listech dočetli, jaké skutečné problémy se ve městě řeší? Občané, kteří nenavštěvují či nesledují jednání zastupitelstva města a činnost radních, mohou nabýt dojmu, že největším problémem Dobříše je desetikilový kocour, který ohrožuje občany a přesto ho doposud nikdo neviděl. Dobříšské radniční periodikum totiž předkládá občanům – čtenářům – převážně ryze nekonfliktní a pozitivní obraz o místní vládě. Každý měsíc jsou občané zasypáni pozitivními zprávičkami ze školiček a mnoha dalšími oslavnými články o úspěších naší mládeže. Bohužel, občané se v DL už nedočtou například o tom, že se ve městě takřka zhroutilo odpadové hospodářství a městská firma Dokas je na pokraji své existence. Že sečení trávy a úprava veřejné zeleně stála okolo 6 milionů korun, přestože ještě před pěti lety to byla maximálně polovina. Proč například v lednovém vydání DL vedení města neinformovalo občany, jak a kdo bude v Dobříši zajišťovat svoz komunálního odpadu, když nebylo schopno v souladu se zákonem vyhlásit včas veřejnou soutěž na dodavatele těchto služeb? Přitom existuje celá řada obcí, které dokáží správně nastavit systém hospodaření s odpady a ušetří statisíce.

Jana Vlnasová

Pozn. redakce: Odpadové hospodářství a situace kolem společnosti Dokas se řešila na prosincovém jednání zastupitelstva města. Zápisy z jednání Zastupitelstva města Dobříše jsou volně přístupné všem občanům na webu města Dobříše. Stručný zápis z prosincového jednání ZM najdete i v tomto vydání DL.

Reklama

Předchozí článekVážený pane Řechko, rád bych zareagoval na Váš lednový příspěvek
Další článekSlavnostní zakončení třetího cyklu Akademie 3. věku VISK v Dobříši