Jak třídit a recyklovat hliník

Ilustrační foto: Havárie v hliníkárně Timfoldgyar v Maďarsku v roce 2010, pohled na přetrženou hráz skládky s červeným kalem (zdroj: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/235751-madarsko-zazilo-svoj-maly-cernobyl/).


Těžba bauxitu (ruda, ze které se získává hliník) v povrchových dolech má dramatické dopady na životní prostředí. Stejně tak výroba, při které vzniká velké množství toxického odpadu, zejména tzv. červeného kalu. Výroba hliníkových výrobků spotřebuje obrovské množství energie. Hliník by se tedy měl používat jen tam, kde je nemožné jej nahradit jiným materiálem, což není případ obalů.

Když už ale hliníkový odpad doma máme, co s ním? Hliník lze dobře recyklovat, a tím šetřit přírodu i energii. Hliníkové nádobí, kabely a další hliníkové předměty patří do sběrných surovin, kde je vykupují. S tenkostěnnými hliníkovými obaly je to horší. Zpracovatelé odebírají z vytříděného komunálního odpadu prakticky pouze plechovky od nápojů. Víčka od jogurtů, použitý alobal, obaly od paštik a ostatní použité hliníkové folie končí na skládce nebo ve spalovně.

V Dobříši odebírá od DOKASu hliníkový odpad místní zpracovatel – firma Anbremetall z Rybníků. Pro zpracování ale nemůže použít hliník znečištěný organickými zbytky, protože by došlo k poškození kvalitních technologických zařízení, které firma používá. Z komunálního odpadu z DOKASu tedy odebírá prakticky pouze plechovky od nápojů.

Anbrematall teoreticky může zpracovat i ostatní hliníkové obaly, ale musely by být vymyté a zbavené organických nečistot. K tomu prakticky nedochází. V případě např. víček od jogurtů spotřeba vody na jejich omytí pravděpodobně nevyváží ušetřenou energii při jejich znovuvyužití. Fólie od čokolád, které není třeba omývat nebo vymyté silnější hliníkové obaly např. od paštik by mělo smysl recyklovat, ale musely by být vytříděné a dopravené do DOKASu zvlášť mimo ostatní odpad od kterého se při společném pytlovým sběru s plastem či v kontejnerech znečistí.

Ani jinde v republice není zpracovatel, který by využíval použitá víčka od jogurtů a jiné tenkostěnné obaly než plechovky od nápojů. Specifikem jsou hliníkové kávové kapsle Nespresso. Konzumenti kávy Nespresso mohou při nákupu kapslí prodávajícího požádat o bezplatný recyklační pytel a po jeho naplnění jej firmě odevzdat.

V našem praktickém životě tedy má z tenkostěnných hliníkových obalů smysl třídit pouze plechovky od nápojů. Mnohem šetrnější je ale nápoje v hliníkových plechovkách vůbec nekupovat. A když už se tomu nevyhneme, tak je skutečně vracet – patří do oranžových kontejnerů (spolu s nápojovými kartony) nebo při pytlovém sběru do pytlů spolu s plasty a nápojovými kartony. V ČR se ročně na trh uvede kolem 500 miliónů kusů hliníkových plechovek. Vytřídí se jich pouze asi 20 %.

MVDr. Jaromír Bláha, člen komise
pro ekologii a životní prostředíPředchozí článekInformace k výstavbě nového obchodního centra v Dobříši
Další článekTextil ve sběrném dvoře