Informace pro rodiče nově narozených občánků města DobříšeVážení rodiče,
vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených dětí si však musejí sami zažádat o účast na tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky.

Dne 7. 11. 2019 jsme přivítali nové občánky města Dobříše:
Štěpána Říhu, Lukáše Sudíka, Lukáše Kadlece, Mikuláše Budku, Benjamina Gallu, Jakuba Nováka, Kristinu Liškovou, Lauru Machovou, Robina Neumanna, Marii Kocíkovou.

Dne 21. 11. 2019 jsme přivítali nové občánky města Dobříše:
Natálii Schwarzovou, Michaelu Melicharovou, Karolínu Korábovou, Lucii Gatnarovou, Maxmiliána Gregora, Sophii Hanu Sichardt, Patrika Štěpána, Emmu Dobrou, Ondřeje Melichárka, Martina a Lukáše Weissovi a Jiřího Vomáčku.

Přihlášku na vítání občánků je možné nově od ledna 2019 stáhnout na webových stránkách města, popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů doručte nejlépe osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mailem na matrika@mestodobris.cz, nebo poštou. Formulář obdržíte přímo na matrice, popř. je zveřejněn na stránkách města Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání žádosti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zároveň musí být jeden z rodičů v době narození dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).

O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend

Reklama