Dobročinný koncert BIOS, Vyjádření k dopisu pana místostarosty HadžegyStejně jako pro velkou část občanů města Dobříše byla i pro mě noc z 28. na 29. 4. 2017 neobvyklým zážitkem. Firma Bios připravila společně s produkční agenturou dobročinný koncert s výnosem pro Dětský domov Korkyně. Až potud fajn, koncert přispívající na dobrou věc. Bohužel měla tato akce poněkud hořkou příchuť. Nejsem si jistý, ale domnívám se, že za dobročinnost se skryla arogance, neúcta k občanům a porušování pravidel chování ve městě Dobříš.
Především je nutné konstatovat, že vedení města nebylo pro tuto akci požádáno o výjimku z pravidel pro dodržování nočního klidu ve městě. Chápu, že koncert na podporu jakékoli potřebné činnosti je správnou občanskou aktivitou, ale organizátoři akce by si měli zároveň uvědomit, že občané města mají právo na klidný spánek. Dunící hudební produkce obšťastňovala nešťastné obyvatele významné části města až téměř do brzkých ranních hodin. Aby toho nebylo málo, těsně před půlnocí byl produkován mega ohňostroj se silnými detonacemi. Několik výjezdů policie dokumentuje velkou nespokojenost občanů s touto neobvyklou produkcí.
Ještě více hořkosti k této události přidává fakt, že se údajně jednalo o oslavu narozenin nejmenovaného pana podnikatele.
Co dodat na závěr. Dětskému domovu Korkyně bych přál, aby byl opatrnější při výběru sponzorů, a pořadatelům problematického koncertu bych doporučil, aby svou noční aktivitu přesunuli mimo město Dobříš. Většina občanů našeho města se bez této kulturní aktivity zcela určitě obejde.
A abych nezapomněl, předpokládám, že Městský úřad Dobříš bude konat, zahájí přestupkové řízení, a pořadatelé tak alespoň přispějí pokutou do městského rozpočtu.

S úctou Ing. Tomáš Hadžega, místostarosta města


Vyjádření k dopisu pana místostarosty Hadžegy

Dne 28. 4. 2017 uspořádala společnost Bios, s.r.o., ve spolupráci s produkční firmou dobročinný koncert, jehož výtěžek byl určen Dětskému domovu Korkyně.
Je možné, jak už to na koncertech bývá, že v některých okamžicích mohla být úroveň hluku nechtěně vyšší. Tomu nasvědčuje i příjezd hlídky městské policie na místo koncertu, která s pořadateli věc korektně projednala a na místě vyřešila.
Podle názoru pořadatelů dobročinný koncert splnil svůj účel a jeho výtěžek prospěl dobré věci.
S nemalým překvapením jsme tedy četli dopis pana Hadžegy, který se v něm, „jménem velké části obyvatel města“, dovolává práva na klidný spánek a pořádání koncertu považuje za projev arogance a neúcty k občanům a porušování pravidel chování ve městě. Nejsem si jist, zda úplně chápu, jak hudební produkce slovy pana Hadžegy „obšťastňovala nešťastné obyvatele části města“.
Chci věřit, že pan Ing. Hadžega se stejně vehementně zastává občanů a jejich nočního klidu i v případech pořádání jiných, ne vždy předem povolených akcí.
Na dopise Hadžegy mě ale nejvíce znepokojuje skutečnost, že jej podepsal jako místostarosta města Dobříš. Taková skutečnost je způsobilá vyvolat dojem, že je projevem jednání samosprávy města a pan místostarosta byl k takovému jednání zmocněn zastupitelstvem města nebo radou města. Pan Hadžega k takovému jednání ale nikdy zmocněn nebyl!
Závěr dopisu pak obsahuje očekávání, že Městský úřad Dobříš zahájí přestupkové řízení s tím, že pořadatelé koncertu tak alespoň přispějí pokutou do městského rozpočtu. Skutečnost, kdy místostarosta města vyzývá úředníky vlastního úřadu k zahájení řízení a předem predikuje jeho výsledek, ve mě vyvolává pochybnosti o nestrannosti a objektivitě takového řízení.
Závěrem chci poděkovat všem návštěvníkům dobročinného koncertu za jejich dobrovolné příspěvky pro Dětský domov Korkyně, kdy se podařilo vybrat fantastických 83 758 Kč, za které pojedou děti z dětského domova na prázdniny. Upřímně se omlouvám všem občanům, kteří se koncertem skutečně cítili být rušeni, a věřím, že případný negativní dopad koncertu byl jistě vyvážen jeho přínosem.
Další skandalizace akce jen poškozuje dobré jméno dětského domova, který se ničím neprovinil…

Za společnost Bios, s.r.o., Mgr. Tomáš Helebrant, obchodní náměstek ředitelePředchozí článekMalá Strana není malá, ale je světová
Další článekDobříšské listy – červen 2017