Dobříšské školství v době koronaviruCelorepubliková opatření proti šíření koronaviru se velmi citelně dotkla právě oblasti školství.
Krizový štáb města Dobříše se tak mimo jiné snažil od samého začátku intenzivně komunikovat právě s vedením mateřských, základních i středních škol v našem městě. Na základě doporučení ředitelek MŠ, u kterých město uzavření mohlo ovlivnit a nebylo dáno vládou, se jednalo. Situace v březnu se však měnila doslova z hodiny na hodinu a vývoj pandemie byl velmi rychlý, stejně jako přicházející vládní nařízení.

12. 3. 2020 bylo vydáno nařízení o uzavření základních, středních a vysokých škol z důvodu bezpečnostních opatření, které se týkalo i Dobříše.

13. 3. 2020 pak bylo a na základě usnesení rady města rozhodnuto o uzavření mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Dobříš.

Tomuto rozhodnutí předcházela diskuze s ředitelkami školek o počtech dětí momentálně navštěvujících školku a obavách rodičů z onemocnění.

Krizový štáb sledoval měnící se nařízení vlády, počty nemocných, bezpečnostní opatření a následně se snažil pomoci se zajištěním potřebných ochranných pomůcek (roušek), dezinfekce a s jejich distribucí. Během pandemie také shromažďoval a vyhodnocoval požadavky rodičů na znovuotevření mateřských školek. V této věci ale vedení města s ředitelkami čekaly na zaslání dokumentu s jasnými pravidly ohledně provozu mateřských a dalších škol.

Manuál MŠMT a MZ pro provoz školních institucí od pana ministra Plagy byl zveřejněn 2. 5. 2020.

Krizový štáb doporučil otevření školek 18. 5. 2020.

Soubor hygienických a provozních podmínek se vzorem čestného prohlášení prostudovalo jak vedení města, tak samozřejmě jednotliví ředitelé. Z ne zcela určitých a jasných pokynů vyplynulo, že zodpovědnost zajištění provozu školky zůstává na ředitelkách. Zřizovatel, tedy vedení města, může vydat pouze své doporučení.

Na základě výše zmíněného tak byla zorganizována společná schůzka místostarostky Dagmar Mášové s ředitelkami dobříšských mateřských škol, která se konala 6. 5. 2020.

Společně zde dámy jednaly o pravidlech a podmínkách, za kterých budou školky opět otevřeny. Řešily otázky provozu, stravování dětí, počty zaměstnanců a požadavky na ochranné pomůcky.

5. 5. 2020 bylo na základě předchozí diskuze usnesením rady města doporučeno ředitelkám mateřských škol zajistit za zvýšených hygienických opatření provoz od 13. 5. 2020.

6. 5. 2020 proběhla schůzka s řediteli všech základních škol na Dobříši (1. ZŠ, 2. ZŠ, ZŠ Lidická, ZŠ Trnka), na kterou přišel také ředitel dobříšského gymnázia.

Ředitelé sdíleli dosavadní zkušenosti s distanční výukou a své představy o znovuotevření škol, zajištění bezpečného nástupu dětí 25. 5. 2020 a zajištění výuky pro děti, které přijdou do školy i pro děti, které do školy nejdou a nadále se učit z domova.

K 18. 5. 2020 bylo dle vyjádření ředitelek zpět v jednotlivých školkách:
• 2. MŠ 35 dětí
• 4. MŠ 30 dětí
• 5. MŠ 88 dětí

19. 5. 2020 bylo potvrzeno, že se do škol vrátí žáci 1. stupně a 25. 5. 2020 tak do dobříšských škol nastoupilo celkem 379 dětí.
• 1. ZŠ 206
• 2. ZŠ 173

První den otevření škol po koronaviru byly děti za pomoci dobrovolníků a vedení města koordinovány tak, aby byl zajištěn jejich bezproblémový a bezpečný nástup do škol.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat všem ředitelům mateřských i základních škol i panu řediteli gymnázia za jejich aktivní přístup, komunikaci a pomoc. Zvláštní poděkování pak patří ředitelce Jitce Šedivé a celému týmu 5. MŠ za jejich vstřícný krok, když hned v prvopočátku krizového stavu na základě požadavku Středočeského kraje přislíbili, že pokud bude třeba (což nebylo), zajistí provoz školky pro děti členů IZS,“ říká místostarostka Dagmar Mášová.

Redakčně zpracovánoPředchozí článekDen Země pohledem objektivu
Další článekVážení a milí spoluobčané, obchodní partneři, zákazníci a přátelé,