DOBŘÍŠ VAŠIMA OČIMA aneb Hledáme 10 prioritMěsto Dobříš, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravuje na středu 7. února 2018 od 17.30 hodin ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš veřejné projednání s občany, tzv. „Fórum Zdravého města“.

Veřejné projednání je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele, školy a pro všechny, kteří chtějí říci své názory a podněty ke stávajícímu i novému rozvoji města a vybrat nejpalčivější problémy k řešení, aby se zkvalitnil život ve městě.
Pro diskusi budou připraveny tematické stoly z oblastí:

  • Občan a úřad, bezpečnost ve městě
  • Životní prostředí
  • Územní rozvoj a doprava
  • Místní ekonomika a podnikání
  • Sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl
  • Školství, volný čas, sport
  • Kultura, cestovní ruch, péče o místní památky
  • Stůl mladých (pohled mladé generace na místní kvalitu života)

Fórum pro vás připravujeme ve spolupráci s kanceláří Národní sítě Zdravých měst ČR, jejíž zástupce bude akci také moderovat. Priority, chcete-li problémy, které přítomní účastníci nadefinují, budou následně ověřeny veřejnou anketou, ze které vznikne tzv. „10P“. Ověřené priority budou následně předloženy k projednání radě a poté i zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědnosti za jejich řešení. K řešení vybrané ověřené priority či prioritám má město Dobříš již nyní ve svém rozpočtu připravené finanční prostředky – 150 000 Kč.

Národní síť Zdravých měst ČR zajistí také pro naše město tzv. „Pocitovou mapu“, jejímž prostřednictvím budou občané moci vyjádřit, kde se cítí/necítí dobře, bezpečně,…

Program bude zpestřen:
– občerstvením pro přítomné zdarma,
– možností pohlídání dětí s programem – tvořivá dílna,
– losováním dotazníků o ceny od města Dobříše.

Pomozte svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města a přijďte na veřejné fórum!

Za Zdravé město a místní Agendu 21 Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu
e-mail: krutova@mestodobris.cz; tel. 318 533 393

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924. Tato akce byla připravena za finanční podpory OPZ.Předchozí článekVýsledky I. a II. kola volby prezidenta republiky
Další článekDokončení 1. etapy modernizace sportovní haly