Dobříš je Obec přátelská rodiněMěsto Dobříš získalo za činnost Městské knihovny Dobříš 1. místo v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům“, a to ve své III. kategorii od 3001 do 10 000 obyvatel. Cenu vyhlašuje již jedenáctým rokem Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s odbornými orgány veřejné správy. S oceněním je spojena dotace ve výši 898 750 Kč určená na činnost knihovny.

Aktivity a události pořádané knihovnou lze rozdělit do následujících skupin:

  1. Pro nejmenší, rodiče a prarodiče (Knihomrně, Chvíle pro pohádku, Pasování prvňáčků, Výtvarné dílny s Jíťou, Piknikový knižní bazar);
  2. Rodinné akce (Den pro dítě s knihou, Můj přítel knihovna, Šance na fajn odpoledne, Pevnost Bojajár, Ať žije rodina);
  3. Pro rodiny s dětmi každého věku (BOoK con: Fantasy víkend v knihovně, Dny poezie: počmárej si svou knihovnu, Slam poetry, Komiksový průvodce Dobříší);
  4. Prázdninové události (Příměstský minitábor s knihou, Podzimní minitábor);
  5. Aktivně v jakémkoli věku (Virtuální univerzita třetího věku, Jazykové vzdělávání v jakémkoli věku, Trénování paměti, Noc literatury).

Již z pouhého výčtu je zřejmé, že kulturní aktivity a význam dobříšské knihovny nejenže reagují na požadavky občanů, ale významně přesahují obvyklý chod „běžné“ městské knihovny. Všechny uvedené akce podporují prorodinné a seniorské aktivity, přispívají ke zdravému fungování rodin a komunit a podporují jejich stabilitu a soudržnost.
Dotaci 898 750 Kč použila oceněná knihovna na odměny za výše uvedené aktivity, materiál pro tvorbu, výukové pomůcky, rozkládací stany, dopravné pro účastníky, lektorné, hudební a dramatický program, občerstvení, drobné dárky, výukové materiály a na reklamu.

(red)

Reklama