Dobříš čeká referendum – občané musí dostat úplné a pravdivé informaceKrajský soud v Praze rozhodl svým usnesením o konání místního referenda v Dobříši ke třem otázkám v lednu 2023 na návrh takzvaného přípravného výboru. Výsledek referenda může vyvolat velmi negativní dopady pro město. Mnohaleté spory s vlastníky pozemků, placení právníků, expertů, soudů a mnohamilionových odškodnění místo investování do škol, zdravotnictví, infrastruktury, komunikací. Pod zdánlivě jednoduchými otázkami se totiž skrývají značná rizika. Na ně upozorňuje hned několik právních analýz a dokládají je pravomocná rozhodnutí soudů i nálezy ústavního soudu v obdobných případech. Sám Krajský soud v Praze, který referendum vyhlásil, uvádí ve svém usnesení: „Soud nevylučuje, že se některé z navržených opatření může v konkrétním případě skutečně jako nepřiměřené či jinak nezákonné projevit. Soud je v řízení ve věcech místního referenda omezen krátkými lhůtami a nemůže v něm suplovat přezkum opatření obecné povahy.“ Jinak řečeno soud vyhlašuje referendum jen na základě splnění formálních náležitostí, rozhoduje bez jednání s účastníky sporu a nezabývá se možnými dopady výsledku referenda. To dělají až jiné soudy, které by Dobříš téměř jistě čekaly, zejména při kladné odpovědi na 2. otázku k etapizaci. O výsledku referenda rozhodne argumentace pro a proti v kampani před referendem a úsudek těch, kteří se referenda zúčastní.
Je legitimní, aby občané rozhodovali o důležitých záležitostech v referendu. Musí ale dostat úplné a pravdivé informace, aby se mohli odpovědně rozhodnout i s vědomím všech rizik pro město.

Také by měli vědět od nových zastupitelů, jakým směrem budou postupovat v případě, kdy občané konkrétní otázku nepodpoří. To se jistě v rámci informační kampaně dozvědí.

Jan Procházka, zastupitel

Reklama

Předchozí článekPříroda – obyvatelé – vedení města a drazí právníci
Další článekSoud rozhodl o vyhlášení referenda v Dobříši