Další aktuality k dotacím v roce 2017Modernizace sběrného dvora Dobříš

Tento významný dotační projekt bude realizován v období 5/2017 – 8/2017. Zhotovitelem je firma PROFISTAV Litomyšl, a.s. Předmětem projektu jsou stavební práce související s obnovou povrchů, realizace opěrných zdí, oplocení a dále dodávka kontejnerů. Celková předpokládaná výše výdajů činí 10 707 692 Kč včetně DPH. Z toho dotace činí 7 217 465,60 Kč, zbývající část hradí město Dobříš.

Domácí kompostéry pro Svazek obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko

Probíhají přípravné práce na podání žádosti o dotaci z OPŽP na domácí kompostéry. Projekt se bude podávat za celý Svazek obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko. Do projektu se zapojily tyto obce – Dobříš, Chotilsko, Stará Huť, Velká Lečice, Čím. Prostřednictvím anket v jednotlivých obcích se nyní zjišťuje počet zájemců.

Dobříš – kostel Povýšení sv. Kříže – oprava krovu a střechy

Město Dobříš získalo dotaci ve výši 200 000 Kč na opravu krovu a střechy z Havarijního programu 2017 Ministerstva kultury ČR. Zhotovitelem díla se stala firma CASPINA, spol. s r.o., s kterou již město uzavřelo smlouvu o dílo. Celkové výdaje projektu činí 1 412 817,80 Kč včetně DPH. Stavební práce budou probíhat v termínu 1. 8. 2017 – 31. 10. 2017.

Budování a modernizace odborných učeben a laboratoří při základních školách v Dobříši

Probíhají přípravné práce na podání žádosti o dotaci z IROP. Jsou zpracované projektové dokumentace včetně odborného vybavení pro Základní školu Dobříš, Komenského 35, a dále pro 2. základní školu Dobříš, Školní 1035. V rámci projektu vznikne celkem 5 odborných učeben, budou provedeny drobné venkovní úpravy zeleně a bude navázána spolupráce mezi základními školami a mateřskými školami. Podání žádosti předpokládáme v červnu 2017. Celkové předpokládané výdaje činí cca 15  000 000 Kč, z čehož dotace činí 13 500 000 Kč, zbývající část hradí město Dobříš.

Rekonstrukce chladícího zařízení zimního stadionu Dobříš

Výběrová komise řídícího orgánu OPŽP zařadila předloženou žádost o dotaci na 1. místo v zásobníku projektů, které budou finančně podpořeny, pokud dojde k navýšení peněžních zdrojů pro dotčenou výzvu. Rozhodnuto by mělo být nejdéle v červnu tohoto roku.

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš, Větrník

V těchto týdnech probíhá kontrola zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. Po jejím schválení proběhne zveřejnění výzvy k podání cenových nabídek, výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo. Zahájení stavebních prací je odhadováno na červen letošního roku.Předchozí článekPodání žádostí o dotace ze středočeských fondů pro rok 2017
Další článekNové dobříšské tržiště zahájilo svůj provoz Velikonočním jarmarkem