Cena města Dobříše za rok 2017Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Kolektiv občanů, který si zaslouží takto ocenit? Navrhněte je na Cenu města Dobříše za rok 2017.

Cena města Dobříše je udělována za významnou činnost, dílo, sportovní výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu.
Oblasti, ve kterých můžete navrhovat: Kultura • Sport • Věda a výzkum
• Výchova a vzdělávání • Hospodářský rozvoj • Jiné (za záchranu života apod.)
Písemné návrhy mohou předkládat komise zřízené radou města, výbory zřízené zastupitelstvem města, jednotliví členové zastupitelstva města, spolky a sdružení, občané a právní subjekty, a to nejpozději do pátku 30. 3. 2018 na adresu: město Dobříš, oddělení vnitřních věcí, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, nebo zaslat e-mailem na krutova@mestodobris.cz.

Cena města Dobříše za rok 2017 bude předána starostou města Dobříše na slavnostním večeru v sobotu 22. 9. 2018 na zámku Dobříš.Předchozí článekSdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
Další článekTurnaj ve vybíjené chlapců 2. a 3. třídy – 1. místo v okrese