Bezpečná Dobříš s činností městské policie – listopad 20191. 11. 2019 od 16 do 17 hod. proběhlo pátrání po nezletilé 14leté dívce, která nepřišla domů ze školy. Později byla nalezena v pořádku.

1. 11. od 17 hod. Strážníci kontrolovali hřbitov a jeho okolí, aby v době Dušiček nedošlo ke krádežím květin z hrobů nebo případnému vloupání do zaparkovaných vozidel.

12. 11. v 17. hod. Za poliklinikou našel muž dámskou kabelku s finanční hotovostí a doklady, jejíž nález ohlásil. Podle jména byla dohledána majitelka z Dobříše a vše jí bylo vráceno.

12. 11. v 17.40 hod. proběhla součinnost s PČR v ulici Plk. B. Petroviče. Strážníci spolu s policisty odkláněli a usměrňovali dopravu. Na kruhovém objezdu se stala závada na nákladním vozidle, kterému praskla zadní náprava. Kruhový objezd byl z tohoto důvodu uzavřen do 19.30 hod.

15. 11. ve 22 hod. Hlídkovou činností bylo zjištěno, že na kruhovém objezdu v Dobříši je poškozené zábradlí. Městská policie provedla na místě šetření a podle informací svědků byl zjištěn viník dopravní nehody. Dále je věc již v kompetenci PČR DI v Příbrami.

18. 11. bylo nahlášeno řádění vandala. U domu čp. 1064 za sokolovnou byly vyvráceny lavičky i s betonem. Bohužel nebyl zjištěn viník. V případě dopadení by viníkovi hrozila vysoká pokuta do 10 000 Kč (jedná se o přestupek proti veřejnému pořádku, poškození obecně prospěšného zařízení) a uvedení do původního stavu. Tato jednání se zapisují do evidence přestupků vedené rejstříkem trestů.

25. 11. ve 12.05 hod. v Brodcích poničil zábradlí projíždějící kamion, který způsobil škodu asi za 30 000 Kč. Z místa nehody ujel, ale díky včasnému oznámení občana a také kamerovému systému byl řidič dopaden. Na místo byla přivolána dopravní police a zahájila šetření v této věci.

25. 11. ve 13.10 hod. bylo zjištěno znečištění silnice u hřbitova odpadky. Šetřením byl zjištěn řidič nákladního vozu, který svou nedbalostí umožnil vylétnutí odpadu z korby. Na žádost hlídky vše uklidil, takže mu nebyla udělena pokuta, protože provedl okamžitou nápravu a jeho jednání nebylo úmyslné.

26. 11. v 16.41 hod. U lomu Jezírko se pohyboval po silnici neosvětlený chodec a hrozila dopravní nehoda se zraněním. Přivolaná hlídka na místě zjistila mladého stopaře. Přestupky chodců se řeší pokutami. Zákon 361/2000 Sb. § 53 odst. (9) uvádí: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

28. 11. v 17.58 hod. Strážníci byli přivolání k napadení ženy na Větrníku. Hlídka našla zraněnou ležící ženu z Dobříše, kterou napadl jí známý muž. Ten však před příjezdem hlídky utekl. Žena byla převezena RZS k dalšímu ošetření do Oblastní nemocnice v Příbrami. Případ řeší PČR.

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama