Aktivity v hodinách literatury na 2. stupniHodiny literatury jsou na 2. stupni tradičně spojeny s řadou doplňujících aktivit. Minimálně dvakrát ročně se žáci všech tříd účastní besedy v Městské knihovně Dobříš. Seznamují se blíže nejen s prostředím a fungováním knihovny, ale také s autory a knihami. Besedy jsou často interaktivní. Další akcí jsou besedy přímo s autory knih pro děti a mládež. V tomto měsíci to je například vypravěč Martin Hak s příběhem „Děda Jožka“. Dvakrát ročně se také snažíme zařadit do všech ročníků návštěvu divadelního představení, někdy dopoledního, u starších ročníků i večerního. V tomto pololetí využijeme nabídku ND v Praze a vydáme se do Laterny magiky na představení „Vidím, nevidím“, které vychází z knihy I. Procházkové „Pět minut před večeří“. Starší žáci pojedou do divadla ABC na hudební revue ze slavné éry Osvobozeného divadla a jeho protagonistů J. Voskovce a J. Wericha. V hodinách literatury samozřejmě také čteme a pracujeme se čtenářskými listy, do kterých žáci zaznamenávají nejen svoji četbu, ale také myšlenky, postřehy a otázky, které je při četbě napadají. Přečtené knihy žáci prezentují před třídou, vstupují do role hlavní postavy, odpovídají v roli na položené otázky. Součástí hodin literatury je také dramatizace a někdy i divadelní představení pro spolužáky, mladší děti, každoročně i pro seniory v Domově seniorů v Dobříši. Účastníme se také literárních soutěží. Na konci školního roku získala za svoji povídku v soutěži Čapkoviny 2017 zvláštní cenu poroty žákyně 9. ročníku Nikola Pincová – www.2zsdobris.cz/news/zvlastni-cena-poroty-capkoviny-2017, nyní se žáci VI.C účastní mezinárodního projektu školních knihoven „Záložka do knihy spojuje školy 2017“. Letošním tématem je „Tajuplný svět příběhů“. Hodiny literatury jsou na 2. stupni tradičně spojeny s řadou doplňujících aktivit. Minimálně dvakrát ročně se žáci všech tříd účastní besedy v Městské knihovně Dobříš. Seznamují se blíže nejen s prostředím a fungováním knihovny, ale také s autory a knihami. Besedy jsou často interaktivní. Další akcí jsou besedy přímo s autory knih pro děti a mládež. V tomto měsíci to je například vypravěč Martin Hak s příběhem „Děda Jožka“. Dvakrát ročně se také snažíme zařadit do všech ročníků návštěvu divadelního představení, někdy dopoledního, u starších ročníků i večerního. V tomto pololetí využijeme nabídku ND v Praze a vydáme se do Laterny Magiky na představení „Vidím, nevidím“, které vychází z knihy I. Procházkové „Pět minut před večeří“. Starší žáci pojedou do Divadla ABC na hudební revue ze slavné éry Osvobozeného divadla a jeho protagonistů J. Voskovce a J. Wericha. V hodinách literatury samozřejmě také čteme a pracujeme se čtenářskými listy, do kterých žáci zaznamenávají nejen svoji četbu, ale také myšlenky, postřehy a otázky, které je při četbě napadají. Přečtené knihy žáci prezentují před třídou, vstupují do role hlavní postavy, odpovídají v roli na položené otázky. Součástí hodin literatury je také dramatizace a někdy i divadelní představení pro spolužáky, mladší děti, každoročně i pro seniory v Domově seniorů v Dobříši. Účastníme se také literárních soutěží. Na konci školního roku získala za svoji povídku v soutěži Čapkoviny 2017 zvláštní cenu poroty žákyně 9. ročníku Nikola Pincová – www.2zsdobris.cz/news/zvlastni-cena-poroty-capkoviny-2017, nyní se žáci VI.C účastní mezinárodního projektu školních knihoven „Záložka do knihy spojuje školy 2017“. Letošním tématem je „Tajuplný svět příběhů“.

Za vyučující českého jazyka E. Kašparová Předchozí článekPohár hejtmana Středočeského kraje ve florbalu – chlapci i dívky, 1. místo v okrese, postup do krajského kola
Další článekProjekt 72 hodin