4. kulatý stůl na téma Prevence kriminality

Město Dobříš pořádá 14. září od 18.00 hod. v prostorách Kulturního domu Dobříš již v pořadí čtvrtý kulatý stůl, tentokrát na téma Prevence kriminality.

Na programu bude zejména seznámení veřejnosti s připravovaným dokumentem Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017–2021, ale účastníci budou moci diskutovat či přispět svým námětem i k tématu kriminality jako takové.
Hlavním hostem bude ředitelka MAS Brdy–Vltava, o.p.s., paní Bc. Markéta Dvořáková, DiS., která pro komisi prevence kriminality a ve spolupráci s komisí a dalšími subjekty dokument připravovala.
Plán prevence kriminality bude jedním ze strategických dokumentů města, na které bude možno se odvolávat v podávaných žádostech o dotaci. U většiny programů je třeba dokládat soulad projektového záměru se strategiemi obce, kraje, případně státu. Prevence kriminality má široký záběr, proto i použití dokumentu pro dokladování projektů bude mít široké využití – od Operačního programu Zaměstnanost (zejména prioritní osy 1, 2 a 3), přes IROP (téměř všechny prioritní osy), MV ČR, MŠMT ČR, Národní programy, Středočeský kraj a další.
Jako konkrétní příklady možných projektů/aktivit bych vyzdvihla zejména vybudování kamerového systému ve městě; veřejná zařízení pro hry a sport dětí a mládeže (vybudování či rekonstrukce sportovišť, hřišť a venkovních posiloven); projekty pro prevenci domácího násilí; podporu bezpečnosti v souvislosti s migrací; ochranu osobních údajů; podporu činnosti nízkoprahových klubů; pořádání příměstských táborů pro ohrožené skupiny; podporu sociálního bydlení a poskytování sociálních služeb; pořízení zabezpečovacích systémů do škol/školek atp.
Během večera získá město cenné připomínky k dokumentu i další podněty k problematice kriminality, které budou do návrhu zapracovány. Hotový plán prevence kriminality bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Dobříše na jeho listopadovém jednání.
Aby bylo možné získat od veřejnosti konkrétní připomínky k dokumentu, zveřejníme návrh v dostatečném předstihu na webových stránkách města www.mestodobris.cz.
Těšíme se na vaši účast.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, předseda komise pro prevenci kriminalityPředchozí článekDobříšské listy online
Další článekPodzimní akce pořádané městem Dobříš