4. kulatý stůl na téma Prevence kriminality

Město Dobříš pořádá 14. září od 18.00 hod. v prostorách Kulturního domu Dobříš již v pořadí čtvrtý kulatý stůl, tentokrát na téma Prevence kriminality.

Na programu bude zejména seznámení veřejnosti s připravovaným dokumentem Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017–2021, ale účastníci budou moci diskutovat či přispět svým námětem i k tématu kriminality jako takové.
Hlavním hostem bude ředitelka MAS Brdy–Vltava, o.p.s., paní Bc. Markéta Dvořáková, DiS., která pro komisi prevence kriminality a ve spolupráci s komisí a dalšími subjekty dokument připravovala.
Plán prevence kriminality bude jedním ze strategických dokumentů města, na které bude možno se odvolávat v podávaných žádostech o dotaci. U většiny programů je třeba dokládat soulad projektového záměru se strategiemi obce, kraje, případně státu. Prevence kriminality má široký záběr, proto i použití dokumentu pro dokladování projektů bude mít široké využití – od Operačního programu Zaměstnanost (zejména prioritní osy 1, 2 a 3), přes IROP (téměř všechny prioritní osy), MV ČR, MŠMT ČR, Národní programy, Středočeský kraj a další.
Jako konkrétní příklady možných projektů/aktivit bych vyzdvihla zejména vybudování kamerového systému ve městě; veřejná zařízení pro hry a sport dětí a mládeže (vybudování či rekonstrukce sportovišť, hřišť a venkovních posiloven); projekty pro prevenci domácího násilí; podporu bezpečnosti v souvislosti s migrací; ochranu osobních údajů; podporu činnosti nízkoprahových klubů; pořádání příměstských táborů pro ohrožené skupiny; podporu sociálního bydlení a poskytování sociálních služeb; pořízení zabezpečovacích systémů do škol/školek atp.
Během večera získá město cenné připomínky k dokumentu i další podněty k problematice kriminality, které budou do návrhu zapracovány. Hotový plán prevence kriminality bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Dobříše na jeho listopadovém jednání.
Aby bylo možné získat od veřejnosti konkrétní připomínky k dokumentu, zveřejníme návrh v dostatečném předstihu na webových stránkách města www.mestodobris.cz.
Těšíme se na vaši účast.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, předseda komise pro prevenci kriminality

Reklama

Předchozí článekDobříšské listy online
Další článekPodzimní akce pořádané městem Dobříš