12 C
Dobris, CZ
Úterý, Září 26, 2017

Středověké dobrodružství světlušek

V červenci se světlušky z Dobříše vydaly na dva týdny do jižních Čech, kde je čekalo tradiční táborové dobrodružství. Tentokrát se ocitly v hlubokém středověku, v království, kde vládl zlý král. Přestože život v...

Letní zpráva Okrašlovacího spolku Dobříš

Léto pomalu spěje ke svému konci a nutno říci, že se vydařilo. Koupání v Papeži si užilo a zatím užívá dosti našich spoluobčanů. Také jsme se koupaly, ale na záhonky, které jsme na jaře...

Kulturák nebo knihovna?

První polovina tohoto roku se nesla ve snaze města o zbourání staré zchátralé budovy kina v Dobříši a postavení nějaké nové smysluplné budovy. Město nechalo vypracovat nový projekt, který zrušil úmysl postavit zde knihovnu...

Vážení spoluobčané,

po prázdninové odmlce naše Základní organizace ČZS Dobříš chystá několik novinek pro letošní podzim. Tradiční jsou výlety spojené se sklizní rakytníku na farmě REKOW – poprvé pojedeme společně od moštárny v pátek odpoledne 8....

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Také v letošním roce je nám potěšením vás pozvat na tradiční Svatováclavskou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. září od 10 do 16 hodin. Připravený máme bohatý program – kostýmované prohlídky s hudebním...

Změna termínu koncertu – Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Vážení přátelé hudby a podporovatelé dobříšských varhan, z programových důvodů dochází ke změně termínu 4. benefičního koncertu pro varhany. „Romantický večer“, ohlášený na neděli 24. 9. od 19.00 hod., se přesouvá na neděli 8. 10....

Plánovaná oprava kruchty

V červnu tohoto roku byl Zastupitelstvem města Dobříše odsouhlasen fi nanční dar ve výši 100 tisíc korun na opravu kruchty ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Oprava kruchty je plánována v souvislosti se stavbou...

Pozvání na září – Pastorační centrum sv. Tomáše Římskokatolická farnost Dobříš

V neděli 10. září 2017 od 10.30 hodin zveme na vernisáž výstavy MEZI NEBEM A ZEMÍ / fotografie z peruánských And / Jiří Lindner. Výstava se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši a...

Dobříšek v září

O letních prázdninách jsme v našem centru uspořádali 6 turnusů příměstských táborů. Celým létem se prolínalo téma duhy; některý týden děti více „výtvarničily“, jiný se nesl v duchu soutěží. V jednom týdnu si děti...

Knihovna v září: jarmark, dílna, výstava i virtuální univerzita

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, léto budiž pochváleno, kéž přijde zas... A vítej, léto babí! A jaká že sklizeň vás čeká u nás? Tkalcovská výtvarná dílna s Jíťou – POZOR: úterý 12. 9. od 12 do...