-1.3 C
Dobříš
Středa, 29 března, 2023

Co dal a vzal komunismus Dobříši

1948–1989

Záměrem výstavy není snaha vykreslit minulé období v co nejčernějších barvách. Snažil jsem se o co nejpestřejší a nejobjektivnější zobrazení, ačkoliv prameny, ze kterých bylo čerpáno, jsou značně skromné a omezené. V městské kronice se pochopitelně směly zapisovat pouze úspěchy vládnoucí garnitury. To samé platilo o dobovém regionálním tisku. Fotografovalo se především stavební úsilí a společenské události organizované opět stejnou vládnoucí garniturou. Naopak, prameny z období po roce 1989 trpí zase opačnou neobjektivitou. Pamětníci se stylizují do role odpůrců komunistického režimu a výsledný stav společnosti a města svádějí na pár jednotlivců, kteří jen stěží mohli sami třímat v rukách takovou moc. Je pochopitelné, že výsledné vyznění výstavy je spíše negativní. Když vládne zemi jediná politická strana čtyřicet let, tak to nikdy nemůže dopadnout dobře. Jen si představte, kdyby u nás vládla čtyřicet let jakákoliv jiná politická strana. Výsledkem by byla velmi podobná totalita. Další přitěžující okolností komunistického režimu v Československu byla faktická podřízenost a závislost na bolševické vládě v Sovětském svazu. Po srpnu 1968 a obsazení země sovětskými vojsky je pak otázkou, jestli se dá ještě vůbec hovořit o československé samostatnosti a jestli Československo nebylo jen další gubernií ruského imperialismu.

PhDr. Jan Michl, Ph.D., Muzeum města Dobříše

PŘEVZETÍ MOCI – 1948

„Únorový převrat roku 1948 neprobíhal v Dobříši nijak dramaticky.“

OBDOBÍ STALINISMU

Proces se skupinou Jiřího Matlacha

„Dne 8. září 1950 bylo lidovým soudem ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzeno i osm obyvatel našeho města.“

BOURÁNÍ A BUDOVÁNÍ

„V Dobříši se socialismus projevoval především urputným bouráním a budováním zástavby.“

SRPEN 1968

„Do Dobříše dorazily první oddíly Rudé armády 22. srpna a okamžitě převzaly nad městem kontrolu.“

NORMALIZACE A PERESTROJKA

„Příchod politické přestavby (perestrojky) ze Sovětského svazu, místní komunistické vedení poněkud zneklidňoval.“

LISTOPAD 1989 A VZNIK OF

„Že se děje něco mimořádného si občané města uvědomili až v pondělí 20. listopadu 1989.“

URANOVÉ DOLY

„Únorový převrat roku 1948 neprobíhal v Dobříši nijak dramaticky.“

RAKETOVÉ VOJSKO NA DOBŘÍŠSKU

„V rámci modernizace na systém S-200 Vega vznikla v roce 1985 raketová základna poblíž vrchu Stožec, kde sloužilo až 500 vojáků.“