Zřízení nového hygienického zázemí v Městské knihovně Dobříš

14


Od poloviny září do poloviny října 2017 probíhala v městské knihovně úprava hygienického zázemí za účelem jeho rozšíření. Hygienické zázemí je společné a skládá se z předsíně, dvou kabin se záchodovou mísou a jednou kabinou odpovídající požadavkům zabezpečujícím bezbariérové užívání staveb. Touto úpravou byly ještě více přiblíženy služby knihovny i osobám s omezenou schopností pohybu.

Ing. Vladimír Melichar, odbor místního rozvoje

Reklama