Zimní stadion a co je to konstruktivní opozicePo podzimních volbách se objevovala prohlášení nové koalice (PRO DOBŘÍŠ, ODS, KDU-ČSL) o tom, že si přejí na Dobříši změnit politickou atmosféru a spolupracovat na řešení problémů města napříč všemi stranami. I proto jsem před Vánoci se zaujetím sledoval komunikaci mezi koalicí a opozicí na 2. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Zaujala mne diskuze, týkající se uzavření zimního stadionu z důvodu jeho havarijního stavu a možnosti (či nemožnosti) zprovoznit pro tuto sezónu mobilní kluziště jako náhradní řešení.

Ano, debatu by bylo možné nazvat jako velmi konstruktivní, kdyby se však do ní nezapojil Mgr. Tomáš Helebrant. Připadá mi, jako by pan Helebrant přišel na zasedání zastupitelstva s plánem, že zkritizuje vedení města za to, že neuvažovalo o možnosti pronájmu mobilního kluziště, a navrhne tento pronájem jako řešení současného stavu. Takový plán hodnotím kladně: Dobříš zcela jistě konstruktivní kritiku ze strany opozice potřebuje.

Jenomže na zasedání zastupitelstva se ukázalo, že rada města možnost pronájmu mobilní plochy již řešila a zjistila přitom, že zákony, které město musí dodržovat, činí pronájem mnohem složitější, než si pan Helebrant představoval, a neumožňují zprovoznění kluziště v rozumném čase. Jenomže pan Helebrant přesto dále vystupoval tak, jako by tyto informace neslyšel. Cituji jeho slova: „Mně přijde smutný, že to lze najít během dvou hodin, a vy jste se tomu tuto sezónu nevěnovali.“ Ale ano, pane Helebrante, oni se tomu věnovali, a to velmi důkladně, Vy jste ale zřejmě vůbec nesledoval na zasedání zastupitelstva diskuzi.

Smysluplná politika má být dialogem. Nemá být monologem a ignorováním druhé strany.

Daniel Konopáč


Reakce na příspěvek pana Konopáče

Jelikož pan Konopáč, záměrně, nebo z neznalosti, uvádí nepravdivé informace, uvedu věci na pravou míru do následujícího shrnutí:
Rada města Dobříše hrubě podcenila poptávku po sportovním vyžití obyvatel a neudělala vše pro to, aby zajistila ledovou plochu pro tuto sezónu. Po zjištění nemožnosti používat stávající ledovou plochu měla rada města okamžitě jednat a alespoň zajistit mobilní ledovou plochu. S náklady na provoz zimního stadionu bylo počítáno, tudíž by se nejednalo o nehospodárné navyšování rozpočtu.

Dialog o návrhu řešení se těžko vede, když druhá strana nenaslouchá… Hlavní argumenty vládnoucí koalice byly:
1. nelze stihnout „zprocesovat“ – není pravda.
2. musíme šetřit – na co, zřejmě na knihovnu za cca 140 000 000 Kč…
Místo spolupráce napříč všemi stranami hledá koalice důvody, proč to nejde.
Proto jsem na jednání navrhl řešení: prostředky na financování zajistit přijmutím úpravy rozpočtového opatření č. 6/2018 a přidělit Dokasu potřebnou částku na zajištění mobilní ledové plochy.
Prostředky by tedy nešly přímo z rozpočtu města, což by se nestihlo „zprocesovat“, ale Dokas by přímo mohl objednat mobilní ledovou plochu a náklady za ní hradit z vlastního navýšeného rozpočtu. Toto bylo na jednání zastupitelstva navrhováno, následně o tom hlasováno, ale Vám to, pane Konopáči, zřejmě uniklo…

Další Vaše poznámky o nesledování zastupitelstva jsou tedy irelevantní.
Souhlasím s Vámi, že smysluplná politika nemá být monologem a ignorování druhé strany. S tím jsme také do voleb šli. Skončili jsme ale v opozici a stali se ignorovanou druhou stranou, se kterou se nikdo nebaví o záměrech vedení města, nezve na předjednání důležitých rozhodnutí, která se týkají širší veřejnosti, nehledá kompromisy a větší podporu při hlasování zastupitelstva. Jsme optimisti a věříme, že slova o spolupráci se zastupiteli reprezentujícími 48 % obyvatel Dobříše nové vedení města ještě naplní.
Přeji Vám vše dobré a hlavně více pozornosti při jednáních zastupitelstva.

Mgr. Tomáš Helebrant

Reklama