Úřad otevřený dětem – beseda žáků se starostou a tajemníkem

58


Žáci 7. tříd 1. ZŠ Dobříš zaplnili 19. 4. společenský sál Kulturního střediska Dobříš. V úvodní prezentaci přiblížil starosta města Stanislav Vacek obecně státní správu a samosprávu, seznámil žáky s historií dobříšské radnice, symboly a samotnou samosprávní činností města Dobříš. Ve druhé části prezentace se ujal slova tajemník Radek Řechka, který s žáky mluvil o fungování úřadu jako takového a představil jim jednotlivé odbory, budovy a agendy úřadu.

 

Ze strany škol byl nejvíce zájem přiblížit žákům zejména agendu občanských průkazů, cestovních pasů a matriky. Poslední část besedy si vzala slovo zastupitelka Denisa Havlíčková, která je zároveň politikem pro ZM a MA21 a která představila projekt Zdravé město Dobříš a MA 21 i akce, které se pod touto hlavičkou ve městě konají. Závěrem měli žáci možnost navrhnout 10 témat, kterými by se radnice mohla zabývat a která vidí pro ně jako prioritní. Z tohoto setkání tak vzešel například nápad zřídit ve městě MHD pro svoz žáků do škol, výstavba jump parku nebo bazénu.

Další setkání s žáky, pro změnu z 9. tříd 2. ZŠ Dobříš a Základní školy Lidická, se uskutečnilo 26. 4. Beseda se nesla ve stejném duchu jako první. Závěrem byly také vybrány tři hlavní priority – opravit skatepark, zájem je také o možnost koupání či bazénu a žáci by uvítali v Dobříši letní kino. Celý tento projekt v letošním školním roce vyvrcholí „dětským zastupitelstvem“, které je naplánováno na 22. 6.

„Úřad otevřený dětem je nový projekt, který jsme se rozhodli realizovat v rámci Zdravého města Dobříš a MA 21 po domluvě s řediteli dobříšských základních škol. Naším cílem je dětem přiblížit samotné město Dobříš, chod jeho úřadu, politickou stránku vedení a zároveň jim dát možnost setkat se s některými zástupci města osobně a vyzkoušet si rozhodování v rámci opravdového dětského zastupitelstva,“ přibližuje celý projekt jeho tvůrkyně, zastupitelka Ing. Denisa Havlíčková.

Za Zdravé město Dobříš a MA21 Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu a vedoucí OVV

Reklama