Tříkrálová sbírka 2018 v Dobříši a okolí

24


Vánoční koledy dozněly, jen jedna byla ještě na začátku ledna slyšet, a to: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…, kdy malí i větší koledníci zvonili na vaše dveře nebo vás potkali v ulicích, aby poprosili o příspěvek do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá každoročně Charita ČR.

Letos se zapojilo celkem 18 skupinek koledníků jak v Dobříši, tak ve Staré Huti, ve Svatém Poli a na Budínku, v Rosovicích koledovaly děti ze ZŠ, v Dlouhé Lhotě a v Obořišti místní koledníci. Celkem se vybralo 104 328 Kč. Je to úctyhodná částka. Děkuji všem koledníkům, kteří se do sbírky zapojili, a především vám všem, kteří jste svým finančním darem do sbírky přispěli. Je dobré poznat ochotu a zájem o pomoc našim bližním, i když jsou anonymní, a věřte, že tyto prostředky budou využity jen pro sociální účely. Z celkové částky se vrátí FCH v Dobříši 65 %, 35 % zůstává Arcidiecézní charitě v Praze. Z těchto prostředků bude financováno např. humanitární středisko ADCH Praha, dům pro pomoc matkám a dětem, podpora České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě apod. V Dobříši tyto peníze využijeme na pomoc sociálně slabým a potřebným, můžeme pomáhat zdravotně postiženým, pokud u nás požádají o pomoc, také na adopci na dálku pro dívku v Indii a chlapce v Ugandě a v neposlední řadě můžeme přispět na výtah pro invalidy do Domu nad vodou, který v Dobříši provozuje FCH Starý Knín.
Ještě jednou děkuji všem lidem dobré vůle, kterým nejsou lhostejné osudy potřebných.
Deo gratias.

Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš

Reklama