Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

30
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Vážení přátelé, podporovatelé, dárci a dobrodinci projektu obnovy varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, chceme Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu našeho snažení navrátit na kůr dobříšského kostela funkční varhany. Zároveň Vám přejeme vše dobré v nastávajícím roce 2019.

Od založení našeho Sdružení pro obnovu dobříšských varhan v roce 2015 se podařilo díky Vám získat ke dni uzávěrky Dobříšských listů veřejnou sbírkou, finančními dary, adopcí píšťal a pořádáním koncertů částku ve výši 2 800 000 Kč. Tato suma představuje 65 % ze stanovené ceny budoucího nástroje, která činí 4 300 000 Kč.

Na konci roku 2016 byla ze čtyř oslovených dodavatelů varhan vybrána firma Varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krnova, která byla založena v roce 1995 a patří mezi špičku českého varhanářství. Tato firma se může pochlubit desítkami nových a rekonstruovaných nástrojů. Jaromír Kánský a Josef Brachtl využívají své poznatky ze studijních cest do západní Evropy (Holandsko, Německo, Francie, Itálie) a zkušenosti pak aplikují při stavbě a renovaci varhan v Čechách. Jaromír Kánský je držitelem licence k restaurování varhan Ministerstva kultury ČR od roku 1740 a Josef Brachtl k restaurování varhan od roku 1700. V posledních letech postavili například varhany do nového kostela sv. Václava v Sazovicích, nástroj pro opatství Sept-Fons ve Francii, pro kostel sv. Hedviky v Darkovicích, provedli mimo jiné rekonstrukci varhan v bazilice sv. Markéty v Břevnově, v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku, v kostele sv. Ignáce v Praze.

Firma Kánský-Brachtl navrhla postavit do původní zrestaurované varhanní skříně nástroj nový, opatřený moderní mechanickou tónovou a rejstříkovou trakturou a vzduchovým hospodářstvím. Bude se jednat o velkoryse disponovaný malý nástroj, kde hlavní stroj (I. manuál) má kompletně vybudovaný principálový sbor s přidanou flétnou a smykem a II. manuál je opatřen rejstříky s bohatou barevností. Tento nástroj je použitelný ke hraní jak liturgické hudby, tak i jiné hudební literatury. Bude mít 15 rejstříků s celkovým počtem 987 píšťal, z toho 891 cínových a 96 dřevěných.

31. srpna 2018 byla podepsána smlouva o dílo mezi dobříšskou farností a dodavatelem varhan, s termínem předání 30. května 2021 na svátek Nejsvětější Trojice (patrocinium kostela). Věříme, že do té doby se podaří prostřednictvím sbírek vybrat potřebné finanční prostředky.

V roce 2018 bylo provedeno ve prospěch dobříšských varhan celkem deset benefičních koncertů, z toho šest v Zrcadlovém sále dobříšského zámku a čtyři ve farním kostele. Jsme velice rádi, že si tyto hudební události našly své posluchače a příznivce. Čtvrtý ročník benefičních koncertů pro varhany 2019 je již připraven. Série osmi koncertů bude zahájena 17. března 2019 v Zrcadlovém sále. Těšíme se na Vaši účast!

Děkujeme tímto panu Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeldovi a správě zámku za vstřícnost při sjednávání a realizaci koncertů. Dík též patří městu Dobříš za poskytnutí grantu, bez kterého bychom tyto koncerty nebyli schopni realizovat.

Za sdružení Ivo Kylar, předseda

Reklama