Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

8


25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 17 hod. ve společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. Online přenos jednání na webu města.

Reklama