Pozvánka na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

56


24. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve středu 22. 11. 2017 od 17 hod. ve společenském sále KD Dobříš.

Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. Online přenos jednání na webu města.

Reklama