Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš, Větrník

59


Novostavba nové budovy 5. MŠ Dobříš na Větrníku se začíná postupně „rýsovat“. V současné době probíhají práce na armování stropní desky a stropu nad 1. PP a bude provedena betonáž základové desky a stropu nad 1. PP. Následně budou zahájeny práce na hydroizolacích pod obvodovým zdivem a práce na opěrné zdi u únikového schodiště. Výkon činnosti autorského dozoru při realizaci stavby vykonává Architektonický ateliér HÉTA plus, s.r.o., zastoupený Ing. arch. Kryštofem Štulcem. Na stavbě probíhají pravidelná koordinační jednání.

Ing. Eva Hladíková, odbor místního rozvoje

Reklama