Myslíte na budoucnost?

37


Město Dobříš pořádá v úterý 9. října od 17 hodin ve společenském sále Kulturního domu Dobříš přednášku s názvem: Dřevo je naše budoucnost. Udržitelný rozvoj – naše rozhodnutí.

Přednášejícím je přední odborník na problematiku lesnictví a zpracování dřeva Ing. Stanislav Polák. Přednáška si dává za cíl vysvětlit obecně používané pojmy jako trvale udržitelný rozvoj, dřevo jako obnovitelná surovina, rozdíl mezi divočinou a hospodářským lesem a způsob hospodaření v lesích. Současně s tím nabídne posluchačům jednoduché řešení, jak se stát součástí reálné ochrany životního prostředí v jejich běžném životě. Přinese, pro mnohé neznámé, informace o dřevě. To vše interaktivní formou, kde diskuze je cestou k poznání. Vstup volný. Přijdete?

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a živ. prostředí
Realizováno v rámci: Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříše,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Reklama