Mladý chemikVe čtvrtek 13. prosince 2018 proběhlo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky na Masarykově střední škole chemické v Praze. Jedná se o soutěž, která vznikla v roce 2007 spoluprací Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích a společnosti Synthesia. Cílem soutěže je představit chemii jako vědu hravou, zábavnou i praktickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.
Pražského kola se zúčastnilo celkem 348 soutěžících ze šesti krajů naší republiky, z nichž pouhých 30 postoupí do dalších bojů o Mladého chemika. Na žáky čekal nejen kontrolní test, ale také pro ně byly připraveny přednášky o historii periodické tabulky prvků a na téma ohňostroje. Naši školu v této celostátní soutěži reprezentovali tři žáci, kteří vzešli z prvního (školního) kola, jmenovitě se jednalo o Alenu Debnárovou a Stanislava Holobradu z IX.A a Adélu Universalovou z IX.B. Umístit se v první polovině byl náš cíl. Nakonec jsme svá očekávání nejen splnili, ale dokonce předčili. Stanislav Holobrada skončil na krásném 48. místě a Alena Debnárová si vybojovala postup do 3. kola, protože se umístila na 29. místě se ztrátou pouhých pěti bodů od první desítky.
Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a Aleně budeme držet palce v dalším, tentokrát laboratorním kole.

Ing. Jitka Hadamovská


Školní družina v Národním zemědělském muzeu Praha

Naše škola se zapojila do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II. V rámci rozvoje polytechnické gramotnosti byla školní družině umožněna exkurze do Národního zemědělského muzea.
Prohlídku jsme zahájili s lektorem, který si s dětmi vyprávěl u vánočního stromku s nádherným keramickým betlémem o vánočních zvycích. Provedl nás expozicí Rybářství, kterou oživují velká akvária se sladkovodními rybami. Děti si mohly vyzkoušet rybářské oblečení či ulovit rybičku, i když jen dřevěnou.
Další expozice jsme si procházeli sami a v každé z nich si děti ověřovaly své znalosti a dovednosti formou interaktivních her. Pomocí virtuálních efektů mohly děti zasahovat do dějů a mechanickými prvky je ovládat, což nejvíce využily v expozici Myslivost.
Děti se dále seznámily s historií zemědělství, prohlédly si originální ruchadlo bratranců Veverkových i další zemědělské nástroje a sbírkové předměty včetně preparátů hospodářských zvířat. Nejvíce se dětem líbilo v gastronomické herně, kde si mohly vyzkoušet nakupování, viděly vybavení kuchyně našich babiček a prababiček. Zejména chlapci byli nadšeni z více jak dvaceti typů vystavených traktorů v expozici Jede traktor. Nevynechali jsme ani návštěvu střešní zahrady, odkud je jedinečný výhled na Prahu. Odpoledne v muzeu nám rychle uběhlo a domů jsme se vraceli plni zážitků a nových poznatků. Rozhodně všem doporučujeme toto muzeum navštívit.

Martina Zemanová

Reklama