Kdo se letos stal Sportovcem města Dobříše do 15 let?

70


Druhým rokem byl vyhlášen při Běhu města Dobříše 16. 9. Sportovec města Dobříše do 15 let. Nominace na sportovce byla vyhlášena v květnu a osloveny byly všechny dobříšské školy a sportovní spolky. Komise pro Zdravé město a místní Agendu 21 vybrala pro letošní rok žačku 2. základní školy Dobříš – Barboru Hrdličkovou.

Z rukou starosty města Stanislava Vacka převzala Bára Hrdličková před vyhlášením vítězů hlavního běhu pamětní list, pohár a sportovní balíček za vynikající výsledky ve sportovní gymnastice žen, kde reprezentuje Gymnastiku Dobříš, z.s., a za všestrannou sportovní aktivitu a reprezentaci 2. ZŠ Dobříš, a tím i města Dobříše. Slavnostní setkání se starostou města Stanislavem Vackem se uskutečnilo 9. 9. přímo na radnici. Na slavnostní předání se Bára dostavila se svojí maminkou, trenérkou gymnastiky Jitkou Holcovou, a třídní učitelkou Štěpánkou Cihelkovou.

Úspěchy Báry Hrdličkové – závody a výsledky:

10. dobříšský gymnastický čtyřboj 27. 1. 2018 – 1. místo
Memoriál Václava Kouřila a Karla Cepníka – 24. 3. 2018 – 1. místo
10. ročník Bělského gymnastického čtyřboje – 25. 3. 2018 – 1. místo
Krajský přebor ČASPV – Středočeský kraj – 14. 4. 2018 – 2. místo
Z krajského přeboru Středočeského kraje postoupila Bára z druhého místa do republikového finále, kde se v závodě jednotlivců umístila na krásném 7. místě ze 47 závodnic z celé České republiky. V závodě družstev pak za přispění naší další cvičenky Jitky Kořínkové a dvou cvičenek ze Středočeského kraje získala 2. místo.
Republikové finále ve sportovní gymnastice 11.–13. 5. 2018, Doubí u Třeboně:
Závod jednotlivců – 7. místo
Závod družstev – 2. Místo

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříše,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Reklama