Každý svého zdraví strůjcem… je název úspěšné putovní výstavy, se kterou se Liga proti rakovině Praha již jedenáctým rokem vydává na pouť po českých a moravských městech. V letošním roce bylo možné navštívit tuto výstavu v rámci „Dnů zdraví“ také na Dobříši. Již v letech předchozích se město Dobříš zapojilo do kampaně „Dny zdraví“ Národní sítě Zdravých měst ČR s akcí „Zdravá a aktivní Dobříš“. Letos tedy došlo k propojení těchto akcí v jednu. Jako místo konání byl zvolen Kopáčkův dvůr, který byl na dva dny, 4. a 5. 10., zcela obsazen několika stany, které přivezl spoluorganizátor – společnost Arcadia Praha. V expozici Labyrint zdraví byly pro návštěvníky i ty, kteří ještě neumějí číst, připraveny naučné panely se zajímavými informacemi na téma rakovina a její prevence.

Dětští návštěvníci a žáci škol si mohli vyzkoušet v dalším stanu své fyzické i smyslové dovednosti pod heslem „Zkus, jak jsi na tom“. Dospělým návštěvníkům byla nabídnuta ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem také improvizovaná „vyšetřovna“. Každý zájemce si mohl nechat změřit některé základní zdravotní ukazatele, např. krevní tlak, BMI, procenta tuku v těle. V rámci boje proti jednomu z nejagresivnějších typů rakoviny, melanomu, byl k dispozici odborný lékař, se kterým bylo možné konzultovat mateřská znaménka, pihy a jiné změny na kůži.

Děti i dospělí si odnesli nejen poznání a zážitky, ale rovněž odměny a ceny. Všechny vstupy včetně vyšetření byly pro návštěvníky zcela zdarma. Během obou dnů probíhal na podiu také pěkný doprovodný program, ve kterém se představili tito účinkující: Základní umělecká škola Dobříš – taneční oddělení a dětský rockový soubor, Aerobik studio Orel Dobříš, Spolek odrostlých holek – TJ Sokol Dobříš, nové lekce cvičení Deepwork, orientální tance taneční skupiny Štěstí, bojové umění taekwondo – Ge-Baek Hosin Sool, Česká asociace Krav Maga – Kapap a TJ Sokol Dobříš s rope skippingem (trikovým skákáním přes švihadlo). Svůj stánek zde pak mělo také město Dobříš a Vodohospodářská společnost Dobříš, Ramissio s nabídkou zdravých produktů, TJ Sokol Dobříš, Česká asociace Krav Maga – Kapap a Aerobik studio Orel Dobříš. Všem, kteří se zapojili do doprovodného programu, děkujeme za zpestření této akce. Záštitu nad touto akcí převzal starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA. Na podiu v pátek také vystoupila paní MUDr. Alexandra Aschermannová z Ligy proti rakovině Praha, s níž byl také natočen krátký rozhovor, který lze zhlédnout ve videoreportáži, umístěné na stránkách města Dobříše v sekci Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21.

Za Zdravé město a místní Agendu 21 Šárka Krůtová, DiS.

Realizováno v rámci: Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříše,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Reklama