Každá kapka v moři se počítá

27


Výstava Každá kapka v moři se počítá je výběrem esteticky nejzdařilejších výtvarných děl
klientů denního stacionáře Stéblo v Boroticích (samozřejmě s ohledem na výstavní možnosti pastoračního centra). Obrazy byly vytvořeny v rámci pravidelného arteterapeutického setkávání v průběhu let 2014–2018.
Arteterapeutický akcent, původně zaměřený na proces tvorby, se po první veřejné výstavě
v roce 2016 (Necháme to plout s vodou) přesunul. Klienti začali mít hlavní zájem o
vystavování svých prací a veškerému našemu dalšímu umělecko-arteterapeutickému
setkávání dominovala otázka, kdy už bude další výstava. Citelný posun v myšlení a přístupu k tvorbě naznačil, jak důležité je pro klienty Stébla se veřejně prezentovat a testovat, nakolik jsou veřejností přijímáni. Vystavování obrazů v galeriích vyžaduje zvýšené soustředění během procesu tvorby na estetickou stránku díla. V případě většiny klientů Stébla je třeba ke zmíněné estetické kvalitě více či méně dopomoci; instrukcí, dotažením dílka či naopak jeho včasným odebráním. Konečným produktem je pak výtvor autenticky zrcadlící neverbální dialog klient–arteterapeut, v němž má samozřejmě hlavní slovo klient.
Výstava Každá kapka v moři se počítá uzavírá jednu etapu mého arteterapeutického
experimentu. S klienty Stébla jsem cíleně pracovala technikou inspirovanou tzv. smejvákem. Opakovaným nanášením, zasycháním a odmýváním akvarelových barev se postupně zjevují tvary a ty se doplňují.
Jsem přesvědčená, že každou lidskou tvořivost je třeba ocenit, a když je navíc nositelkou
krásy, tak ji i vystavit. Vše, co přispívá ke kultivaci estetického cítění, má svůj smysl. Jinými slovy Každá kapka v moři se počítá.

Magdalena Westman


Výstava Každá kapka v moři se počítá, představí výtvarná díla klientů denního stacionáře Stéblo v Boroticích – v neděli 9. září od 10 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Výstava bude ke zhlédnutí do 11. 10.

Reklama