Informace pro občany – uzavření přepážek registru řidičů MÚ Dobříš

62


Z důvodu přechodu na nový systém registru řidičů budou dne 29. 6. uzavřeny přepážky registru řidičů MÚ Dobříš.

Rovněž z tohoto důvodu bude dne 4. 7. provoz na registru řidičů a registru vozidel ukončen ve 12 hodin a dne 9. 7. budou tyto registry uzavřeny z technických důvodů. Provoz bude obnoven ve středu 11. 7.

Od 1. 7. Ministerstvo dopravy společně s ORP přechází na nový systém žádostí o řidičský průkaz, který spočívá v novém způsobu pořizování a zpracování fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče či karty řidiče, ale také v tom, že žadatelé budou míst možnost navštívit kterékoli pracoviště obcí s rozšířenou působností bez ohledu na své bydliště.

Ve vztahu k zákonu 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), přinesla novela zákona, kterou podepsal prezident České republiky dne 7. 6. 2018, následující změny:

  • částečné rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obce s rozšířenou působností (ORP), tzn., že občan může podat žádost mimo svou dosud místně příslušnou ORP (pravidlo, kde si podám, tam si vyzvednu);
  • přechod od papírové fotografie, nezbytné k vydání řidičského průkazu nebo paměťové karty tachografu, k fotografii digitální, tzn., že žadatel si již nebude muset nosit papírovou fotografii, ale fotografie se bude pořizovat přímo u přepážky na úřadu;
  • stanovení povinnosti ORP opatřit si digitalizovanou fotografii a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele ve vybraných případech;
  • vypuštění položky č. 8 – obec obvyklého bydliště – z řidičského průkazu;
  • rozšíření obsahu registru řidičů, a tedy i obsahu IS CRŘ, o digitalizovanou fotografii a digitalizovaný podpis řidiče.

Ing. Zdeněk Černohorský, vedoucí odboru správních agend

Reklama